Gå vidare till www.glansholm.se/peter-halldorf/drick-djupt-av-anden-den-helige-andes-narvaro-och-gavor-i-den-kristnes-personliga-liv