Recension av Filosoferna : den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776–1900, Svante Nordin: Gedigen tegelsten om förrförra seklets tänkare och tankar - LitteraturMagazinet

 LitteraturMagazinet recenserar 

LitteraturMagazinets recension av Filosoferna : den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776–1900, Svante Nordin

Gedigen tegelsten om förrförra seklets tänkare och tankar

Jag anar en förkärlek för romantikernas reaktion mot upplysningstidens deterministiska värld i det rika urvalet av olika förespråkare och stickspår"
Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5
Bok-
presentation:
Filosoferna : den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776–1900
Författar-
presentation:
Svante Nordin

Sedan upplysningens rationella samhällsbygge rasat samman under franska revolutionen krävs nya svar på gamla frågor. Industrins välsignelser eller påfrestningar, nya samhällsformer och vetenskaper förändrar världen under rubriken modernism. Svante Nordin berättar om tänkarna som mötte denna nya tid, försökte förstå den och styra i rätt riktning.

På över åttahundra sidor lägger Nordin sin andra sten till det katedralbygge som är hans tolkning av filosofihistorien. Detta andra band av "Filosoferna" följer upp den prisbelönta boken om nittonhundratalets tänkare från 2011. Emeritusprofessorn vilar inte på lagrarna utan betar bit för bit av ett storverk med sin brett anslagna västerländska filosofihistoria.

Nordin öser ur sitt gränslöst encyklopediska vetande och skärper både analysen och stilen jämfört med föregångaren "Filosofins historia" från 1995. Han länkar med lätt associativ hand samman kapitlen om filosoferna och deras skiftande uppfattningar om verkligheten till en skildring av artonhundratalets tankevärld som det är en fröjd att läsa. Emellanåt blommar han också ut i en egen kavalkad av spekulationer och skarp analys av skeendet. I en rad retoriska frågor väcker han läsarens tankar om världens beskaffenhet: Var den moderna omvälvningens mål den fria marknadsekonomin? Eller demokratin? Eller vetenskapens herravälde? Eller socialismen? Eller kanske övermänniskan?

Förhållandet till den frambrytande modernismen blir ett genomgripande tema för samtliga filosofer. Epokens inledande stora smärtpunkt, den franska revolutionens terrorvälde, kräver ställningstaganden och lämnar ingen oberörd.

Vi kastas in i Kants syntetiska apriori och kategoriska imperativ, far fram över Hegels dominerande ställning, romantikernas civilisationskritik och Schopenhauers självsäkra pessimism innan vi landar vid Nietzsches omvärdering av alla värden, Bergsons metafysiska tidsuppfattning som möjliggör den fria viljan och amerikanernas pragmatiska filosofi vid sekelskiftet. Kontexten präglar Nordins tolkning av filosofin och dess historia. Han tilldelar varje filosof en dagordning i dialog med föregångare och efterkommande meningsmotståndare.

Historiens växlingar kretsar kring Tyskland och i synnerhet för och emot Hegel, för att senare gripa tillbaka till Kant igen som en reaktion på materialismen. Parallellt med filosofernas dispyter etablerar sig flera vetenskapsgrenar: naturvetenskaperna, nationalekonomin, sociologi, psykologi och så vidare. Nordins lägger märke till det mesta i sina korta personcentrerade kapitel. Han håller sig naturligtvis opartisk som sig bör, men jag anar en förkärlek för romantikernas reaktion mot upplysningstidens deterministiska värld i det rika urvalet av olika förespråkare och stickspår. Han ser här ett rop på återgång – till naturen, till antiken, till medeltiden – men anmärker att bakom sådana idealiseringar av det förflutna finns alltid en vilja att gestalta framtiden.

Filosofin själv går under perioden från världsåskådningssystem till ett studium av gränserna för det mänskliga vetandet – metafysik blir ren kunskapsteori – och kritiseras då för bristen på helhetssyn! Nordins verk blir närmast självrefererande när filosofihistorien träder fram som bärande disciplin också för det filosofiska sanningsanspråket som en spegling av mänsklighetens självkännedom. Historieforskarna och filosofihistorikerna tar plats under perioden och Nordin ägnar viss möda att reda ut förhållandet mellan dem och filosofin.

Nordin lägger stor vikt vid idéernas spridning, vem som lärt av vem, hur inflytandena utsträcker sig geografiskt och i tiden. Han ser vissa nationalkaraktärer när filosoferna bildar skola – universitetsforskande tyskar, politiska fransmän, ekonomiteoretiska britter - allt medan nationalismen är en av tidens starkaste trender. 

När tidsandan skiftar finns vindfång för nya idéer, oberoende av de tidigare systemens rigida styrka. Vi ser motsvarande kantringar i vår tid, där till och med extremnationalistiska och rasistiska idéer kan vinna insteg mot historiens bättre vetande.

När tidsandan skiftar finns vindfång för nya idéer, oberoende av de tidigare systemens rigida styrka. Vi ser motsvarande kantringar i vår tid, där till och med extremnationalistiska och rasistiska idéer kan vinna insteg mot historiens bättre vetande.

 

Nordin refererar ur Gustave le Bons verk ”Massans psykologi” från 1895 att ”ledaren vinner anhängare genom att ständigt upprepa de grundläggande satserna i sin uppfattning. Ju mindre han bekymrar sig om bevisföring, desto mer verkningsfull är han. Upprepningen är bevis nog”. En tanke som dessvärre vinner aktualitet i vår faktaresistenta tid.

Nordin växlar mellan tankarna hos filosofins centralgestalter och dess uttolkare och vedersakare från exempelvis författare, politiker, teologer eller historiker på ett mycket fruktbart sätt. Dessutom förhåller han sig smidigt till historiens övriga vingslag, som franska revolutionen, romantikens medeltidsvurm, det preussiska riksbygget och industrialismens prövningar.

Den dialogiska formen, med kritik och genmälen ur historiens lopp ger också utrymme för ett otal mindre omtalade filosofiska tänkare. På så vis levandegör Nordin skildringen av modernitetens organiska framväxt som något vildvuxet och mångfacetterat. Ett nutida öga skulle kanske vilja sålla ut Kant och Wittgenstein som de enda tänkarna av betydelse sedan 1776, men Nordin försöker göra dem alla rättvisa, allt utifrån deras situation och mål. Samtidigt snuddar Nordin naturligtvis vid de stora ideologiernas uppkomst och filosofiska grunder. Liberalism, demokrati, industrialism, nationalism och materialism bryts mot varandra i en färgstark kalejdoskopisk kavalkad.

Oavsett portalgestalternas försök att omfatta dualismen mellan andligt och förnimbart och romantikens idealism med en besjälad natur utmynnar den moderna tanken tämligen kvickt i en åtskillnad mellan det gudomliga vetandet och den naturvetenskapliga världsbilden, som flaggar för en övergripande sekularisering av västvärldens filosofi. Var blir då moralen av? Teologiskt eller romantiskt inriktade filosofer försöker rädda tron i vetandets värld, medan industrialismens och kapitalismens övriga kritiker vill se ett värde i ett traditionellt eller naturnära liv. Naturen avförtrollas, och har väl först under det sena nittonhundratalet börjat sjunga igen.

Nordin fångar utmärkt väl de många kontrasterna genom det långa artonhundratalet och människoödena som stod för dem. Den lärda diskussionen hålls på en begriplig och medryckande nivå, medan verkets stora omfattning främst talar till de redan intresserade. Men boken fungerar också som ett uppslagsverk i krönikestil med hjälp av tydliga rubriker och stort register. Jag instämmer gärna med Jacob Burckhardt (som citeras i boken): ”De historiska studiernas syfte är inte att göra oss kloka för nästa gång utan att göra oss visa för alltid”. Svante Nordins ”Filosoferna” för oss en god bit på den vägen.

Profil: Johan Köhler

Mottagen: 16 december 2016

 

Anmäl textfel

Utgivning

Sven Stolpe - blåsten av ett temperament

av Svante Nordin
Inbunden, Finns i lager, 325 kr

Drottningen och filosofen : mötet mellan Christina och Descartes

av Svante Nordin
Tänk er en ung drottning, regent över en ny europeisk stormakt, s...

Det pessimistiska förnuftet : filosofiska essäer och porträtt

av Svante Nordin
Tonvikten ligger dock vid den nutida filosofin med bl.a. presenta...
Inbunden, Finns i lager, 251 kr

Filosoferna : det västerländska tänkandet sedan år 1900

av Svante Nordin
Vad är egentligen modern filosofi? Vad har filosoferna haft för s...
Inbunden, Finns i lager, 352 kr

Fyra som förde krig : Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt och idéerna de stred för

av Svante Nordin
Andra världskriget var ett krig mellan ideologier. Nazism, fascis...

Humaniora i Sverige : framväxt guldålder kris

av Svante Nordin
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit...
Inbunden, Finns i lager, 244 kr

Från tradition till apokalyps : historieskrivning och civilisationskritik i

av Svante Nordin
Under 1700- och 1800-talen växte det fram en humanistisk forsknin...

Förlåt jag blott citerar : Om citatets idéhistoria

av Svante Nordin
Är det sant att fan ibland citerar Bibeln? Varför citerade kyrkof...
Inbunden, Finns i lager, 237 kr

Från Hägerström till Hedenius

av Svante Nordin
En skildring av den svenska filosofins historia från sekelskiftet...

Filosofernas krig : den europeiska filosofin under första världskriget

av Svante Nordin
Första världskriget upplevdes av samtiden som ett sammanbrott för...
Pocket, Finns i lager, 69 kr

Fredrik Böök : en levnadsteckning

av Svante Nordin
Fredrik Böök (1883-1961) var på sin tid Sveriges ledande litterat...

Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen

av Svante Nordin
Filosofins historia var när den publicerades år 1995 den första a...
Inbunden, Finns i lager, 718 kr

Det politiska tänkandets historia

av Svante Nordin
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéern...
Häftad, Finns i lager, 475 kr

Globaliseringens idéhistoria

av Svante Nordin
Boken handlar om de tankar, idéer och föreställningar som under h...
Häftad, Finns i lager, 361 kr

Varför idéhistoria? : En ämnesintroduktion för nya studenter

av Svante Nordin
Vad har människor från äldsta tider fram till våra dagar tänkt om...
Häftad, Finns i lager, 233 kr

Sök bok/författare/artikel


Om LitteraturMagazinet

LitteraturMagazinet – Sveriges största litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Följ oss på Facebook, Twitter och prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Läs mer om LitteraturMagazinet

LitteraturMagazinet recenserar

Borgmästarinnan i Mjölby

Recension: Ruths garderob : En modehistoria av Ingela Bendt

Extremväder i Lilla Vargudden

Recension: Väderhemligheten av Sören Olsson

Svårsmält realism

Recension: Skamluvan av Ulla-Maria Andersson

Många tankar, blygsamt resultat

Recension: Saknad av Katarina Barrling, Cecilia Garme

Undersök hund som en veterinär

Recension: Lilla veterinärskolan - Din hund från nos till svans! av Sara Klinga Myr
Glansholms Bokhandel & Antikvariat
Kundtjänst, vardagar 9-16: 070-692 50 50
LitteraturMagazinet
Redaktör: Sandra Sandström
Ansvarig utgivare: Linus Glansholm
Teknik: Framkant Media AB
Annonsera:  Framkant Media AB