Jag läser A Jag börjar läsa och skriva av Martin Widmark - LitteraturMagazinet

 Glansholms Bokhandel & Antikvariat 
Jag läser A Jag börjar läsa och skriva - Häftad
Beställningsvara, 136 kr
 Information från förlaget 

Jag läser A Jag börjar läsa och skriva

Av Martin Widmark

Bok-
presentation:
Jag läser A Jag börjar läsa och skriva
Författar-
presentation:
Martin Widmark
Häftad
Beställningsvara, 136 kr

Läslära av Martin Widmark
Att en av våra mest populära barnboksförfattare, Martin Widmark, skrivit vår populära läslära Jag läser, märks tydligt. Den består av ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med.
Med Jag läser får eleverna en individanpassad läsinlärning, många tillfällen till skratt, samtal och reflektion och en noggrann och systematisk förståelse av hur språkljud och bokstäver fungerar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Ett bra läsinlärningsmaterial ska bestå av riktiga texter med början och slut. Det ska ge barnen en lagom utmaning och förmedla lust, liv och spänning. Dessutom ska det ge barnen möjlighet till identifikation, inlevelse och inre bilder och ha lagom relation mellan text och bild. Slutligen ska det ge inspiration till både muntlig och skriftlig bearbetning. Allt det här har vi haft med oss i arbetet med Jag läser.
Jag läser kan ses som en läsebok i skönlitteraturens anda. Martin Widmark har verkligen lyckats med att bygga upp fyra spännande historier som också spänner över olika genrer. Här finns den roliga berättelsen, deckaren och äventyrsboken. Tanken är att böckerna ska hjälpa eleverna erövra läsandet med glädje.
Det unika med Jag läser är kombinationen av rolig berättelse, pedagogisk arbetsgång och massor av tips och stöd till läraren. Martin Widmark talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med händelser och figurer. Detta underlättar läsförståelsen och utvecklar läsförmågan.
I böckerna får barnen och läraren många tillfällen tillsamtal om såväl innehållet, personerna och de oväntade händelserna som alla de ord och uttryck som förekommer. Att samtala med och lyssna på andra är en förutsättning för barnens språkutveckling. Därför bör en stor del av språkarbetet i skolan utföras i grupp tillsammans med läraren. Att lära sig läsa och skriva är inte självklart. Många barn behöver aktiv hjälp med att tillägna sig ett skriftspråk. Genom samtal om innehåll och språk stimuleras också barnen att läsa och skriva själva. De blir förtrogna med de olika uttryckssätten.
Komponenter
Jag läser är en serie skönlitterära läseböcker för barn som är i början av sin läsutveckling. Serien består av fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Varje läsebok är förstärkt med en e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Dessutom finns onlineböcker.
• Läseböckerna
Det finns fyra läseböcker A-D. För varje bok ökar textmängden och nivån är högre. I bok A och B finns texten på två nivåer. I bok C-D endast på en nivå.
• Arbetsböckerna
Det finns en arbetsbok till varje läsebok. I Arbetsboken får eleverna tillfälle att individuellt arbeta vidare med att förstå texten och dess innehåll, öva speciella ord och uttryck samt att ta upp och bearbeta roliga fakta som förekommer i boken. De innehåller såväl bokstavsskrivning och ljudanalys som läsförståelse, ord- och språkkunskap. Till Jag läser A finns även en lätt läs- och arbetsbok för de elever som behöver en lugnare lässtart.
• Lärarböckerna
Lärarböckerna ger dig, förutom många tips för det dagliga arbetet i klassen, en grundlig genomgång av bokstäver och språkljud. Samtliga lärarböcker innehåller underlag för ordkunskap och läsförståelse och hur du kan arbeta med text och bild. Det finns även läskort, språkkort och läsdiagnoser som följer upp varje kapitel. Dessutom får du fortbildning – med ett kapitel av Mats Myrberg i Jag läser A och av Monica Reichenberg i Jag läser B.
• E-bok
Jag läser finns även som e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Text och bild presenteras sida för sida med inläsning på en interaktiv skrivtavla, dator, mp3-spelare eller en DAISY-spelare. Eleven följer med i texten via en färgmarkering, men eleven kan också påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.
• Jag läser Förskoleklassen
I pusselsagan tänkt förr förskoleklassen berättar Martin Widmark om hur de två tokiga aporna Ben och Koko hittar en mamma i djungeln och följer med henne till människornas värld. Materialet består av 16 bildkort i A4-format där berättelsen är uppdelad i 16 kapitel. På bildkortens baksidor finns sagan samt diskussionsfrågor som läraren läser. Till pusselsagan finns en arbetsbok med enkla övningar för eleverna.
• Bokstavsbok
Eleverna skriver bokstäverna i läslärans ordning. Bokstavsboken är ett alternativ till Arbetsbok A.
• Bredvidläsningsböcker
Till Jag läser A hör sex bredvidläsningshäften på tre olika nivåer. Här kan eleverna läsa mer om Emma, Larry och de andra figurerna på Alvägen.
Upplägg
”Att titta på bilden, låta barnen fundera och diskutera är ett bra sätt att förbereda dem på vad boken kommer att handla om. Använd gärna bilderna också till att repetera vad de läst. Två bra sätt att öka läsförmågan på!”, säger Martin Widmark som är författare till Jag läser.
Från varje kapitel i läseböckerna fångas olika språkliga och innehållsliga moment upp. Momenten bearbetas under återkommande rubriker i lärarböckerna:
• Jag läser A-B: (Tala – Lyssna, Läsa – Skriva, Arbeta med ord och uttryck)
• Jag läser C-D: (Förförståelse, Diskutera gemensamt, Arbeta vidare)
Under rubrikerna finns förslag till gemensamma övningar i klassen så att alla elever får en förförståelse för innehållet. De föreslagna övningarna syftar till att utveckla elevernas förståelse för innehållet, orden och de underliggande sammanhangen samt att får eleverna tillfälle att tänka, diskutera och yttra sig inför gruppen. Arbeta gärna gemensamt, de ord och uttryck vi valt ut förtjänar att bearbetas med alla elever.
Ladda ner exempel här (lärarbok A-D)
Innehåll
• Jag läser A, Huset på Alvägen
En spännande och rolig berättelse om Emma och Larry och deras annorlunda grannar i huset på Alvägen. Här blandas verklighet med fantasi och historien bäddar för en spännande fortsättning. Jag läser A, Huset på Alvägen har en bunden bokstavsordning i ett återkommande bokstavsuppslag med presentation av fyra bokstäver i taget. Här presenteras personer och företeelser ur innehållet.
A-boken har text på två nivåer på varje sida. Texten på den enkla nivån är tänkt för de elever som inte kan läsa vid skolstarten. Den fungerar att läsa fristående och kan läsas av alla som introduktion och förförståelse till handlingen på sidan. De elever som kan läsa vid skolstarten läser sedan vidare i den vanliga texten. Som hjälp finns ordbilder listade längst bak i boken och på kort i Lärarhandledningen.
• Jag läser B, Resan till skatten
När läsinlärningen är klar fortsätter lästräningen i Resan till skatten. Även i B-boken finns text på två nivåer på varje sida. Vi har valt att ha två textnivåer även i denna bok. För många elever i början av år 2 kan det vara skönt att veta att man klarar av att förstå innehållet fast man inte är så säker läsare. Texten i de gula rutorna kan också användas som inledning och förförståelse till sidan och då passar det bra för alla att läsa den.
I Resan till skatten får vi följa med på en fantasirik resa i jakten på en skatt som ska hjälpa husets invånare att kunna bo kvar. Man kastas mellan verkligheten och en fantasivärld på ett sätt som suddar ut gränserna mellan världarna och lockar till eget skapande.
• Jag läser C, Ben och Koko söker jobb
Berättelsen fortsätter! Nu är det Emmas och Larrys kompisar, de tokiga aporna Ben och Koko, som är huvudpersoner när de försöker skaffa sig ett arbete. Galna upptåg, farliga äventyr, komik och spänning. Turerna är många innan aporna hittar ett jobb som passar dem.
I C-boken finns texten bara på en nivå, boken passar som underlag för boksamtal och för at träna läsförståelse.
• Jag läser D - Den försvunna elefanten
Sista och avslutande delen i serien om gänget på Alvägen. Mängden text är större och nivån är svårare. I en riktigt spännande historia löser Emma, Larry och deras vänner mysteriet med den försvunna elefanten.
I D-boken tränas eleverna att följa ett händelseförlopp och reflektera över texten. I arbetet kring D-boken läggs stor vikt på målen i svenska, kunskapskraven och träning inför de nationella proven i åk 3.

Om författarna
- Jag läser!
Detta ska alla barn med glädje kunna utropa när de håller i böckerna som Martin Widmark har skrivit och Kristina Grundström har illustrerat. För de här böckerna innehåller "riktiga" texter med både vardag och fantasy. Glädjen i att kunna följa en spännande berättelse kombineras också med en säker fonologisk utveckling.

Recensioner
För att rädda huset på Alvägen ger sig de tokiga grannarna iväg för att leta efter kaptens Svärds skatt i uppfinnarens Veras märkvärdiga bil. Det är en fartfylld och underhållande berättelse hela vägen igenom som eggar fantasin. Resan är farlig, de möter snömannen, åker genom öknen och möter kobror, slåss mot hajar, den sluge piraten Fege Fisen och går nästan vilse i en grotta. På varje uppslag finns roliga illustrationer i flerfärgstryck med inslag av pratbubblor.
Den vane författaren Widmark har lagt upp det hela pedagogiskt.
En bok för vuxna och barn att läsa tillsammans och skratta åt.
BTJ
Anna-Karin Lindh
Häftepos 08119410

Jag läser-böckerna är fyra pedagogiskt upplagda kapitelböcker med roliga berättelser. I serien finns läseböcker, arbetsböcker, lärarböcker samt e-böcker i Daisy-format. Jag har inte haft bläddrat i arbetsböckerna, men jag har läst alla läseböckerna i serien. Författaren Martin Widmark berättar på ett livfullt sätt om personerna som bor på Alvägen och deras roliga äventyr.
I huset på Alvägen bor Emma och Larry, Larrys hund Sulan, uppfinnaren Vera Larsson, kapten Svärd och aporna Ben och Koko. Larrys hund Sulan försvinner och när kompisarna Larry och Emma ska leta efter Sulan börjar de med att besöka grannarna för att fråga om de har sett Sulan. Hos Vera får de reda på hennes uppfinningar och hos kapten Svärd får de höra om den gömda skatten. När Larry och Emma knackar på hos Ben och Koko får de veta att Sulan är där. Plötligt ringer det på dörren, det är fru Boman som ber alla att flytta ut för att huset ska rivas.
Nu är det upp till Emma och Larry att få fram 16 miljoner kronor för att köpa huset av fru Boman. Tillsammans med grannarna ger de sig ut med Veras bilbåt för att hitta kapten Svärds skatt. De träffar snömannen, åker genom öknen, får se gamar, ormar och kameler. Visst blir det ett äventyr värt att minnas. Det blir både skrämmande och roliga stunder för Larry, Emma och grannarna uppleva. Resan till skatten är en berättelse som bjuder på mer än första boken, Huset på Alvägen. Nu känner vi personerna i huset och får uppleva spännande händelser med dem.
I de två sista böckerna i serien bjuds läsaren på längre texter. Ben mår inte bra för att han och hans bror måste sluta på djurparken där de arbetar. Djurparken ska stänga och djuren ska skickas tillbaka till djungeln. Ben och Koko prövar många jobb, men de verkar inte riktigt klara av något riktigt bra. Det slutar med att bröderna bestämmer sig för att köpa djuren i djurparken och bygga en djurpark utanför huset på Alvägen. Allt flyter på, kanske inte så smidigt dock. En dag dyker en man upp, Mister Bom-Bej, som lyckas röva bort elefanten i djurparken. Än en gång beger sig Emma och Larry ut på äventyr tillsammans med grannarna. Denna gång i jakten på den försvunna elefanten.
I Jag läser-serien, som ges ut av Liber AB, ingår läseböckerna Huset på Alvägen (A), Resan till skatten (B), Ben och Koko söker jobb (C) samt Den försvunna elefanten (D). I bok A och B finns det två varianter av texten. En enkel variant med 2-3 rader och en svårare variant för de barn som klarar av att läsa mer. Jättefina bilder pryder sidorna i boken som också passar bra till textens innehåll.
Jag visade böckerna för min 7-åring och frågade om hon ville läsa. Hon praktiskt taget slukade böckerna! Det slutade med att hon berättade om böckerna och pratade om berättelserna som spännande och roliga. Jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker att böckerna passar utmärkt som skönlitteratur för barn, men även som läslära. Även om jag inte har sett arbetsböckerna eller lärarböckerna i serien, rekommenderar jag varmt läseböckerna!
Recension av Arian Asinger, publicerad 2010-11-07 på bookisblogg.blogspot.com

Utgåvor

Häftad
Förlag: Liber
Lagerstatus: Beställningsvara

Läslära av Martin Widmark
Det märks tydligt att en av våra mest populära barnboksförfattare, Martin Widmark, skrivit vår populära läslära Jag läser. Den består av ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med.
Med Jag läser får eleverna en individanpassad läsinlärning, många tillfällen till skratt, samtal och reflektion och en noggrann och systematisk förståelse av hur språkljud och bokstäver fungerar.

Läslära av Martin Widmark
Det märks tydligt att en av våra mest populära barnboksförfattare, Martin Widmark, skrivit vår populära läslära Jag läser. Den består av ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med.
Med Jag läser får eleverna en individanpassad läsinlärning, många tillfällen till skratt, samtal och reflektion och en noggrann och systematisk förståelse av hur språkljud och bokstäver fungerar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Ett bra läsinlärningsmaterial ska bestå av riktiga texter med början och slut. Det ska ge barnen en lagom utmaning och förmedla lust, liv och spänning. Dessutom ska det ge barnen möjlighet till identifikation, inlevelse och inre bilder och ha lagom relation mellan text och bild. Slutligen ska det ge inspiration till både muntlig och skriftlig bearbetning. Allt det här har vi haft med oss i arbetet med Jag läser.
Jag läser kan ses som en läsebok i skönlitteraturens anda. Martin Widmark har verkligen lyckats med att bygga upp fyra spännande historier som också spänner över olika genrer. Här finns den roliga berättelsen, deckaren och äventyrsboken. Tanken är att böckerna ska hjälpa eleverna erövra läsandet med glädje.
Det unika med Jag läser är kombinationen av rolig berättelse, pedagogisk arbetsgång och massor av tips och stöd till läraren. Martin Widmark talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med händelser och figurer. Detta underlättar läsförståelsen och utvecklar läsförmågan.
I böckerna får barnen och läraren många tillfällen tillsamtal om såväl innehållet, personerna och de oväntade händelserna som alla de ord och uttryck som förekommer. Att samtala med och lyssna på andra är en förutsättning för barnens språkutveckling. Därför bör en stor del av språkarbetet i skolan utföras i grupp tillsammans med läraren. Att lära sig läsa och skriva är inte självklart. Många barn behöver aktiv hjälp med att tillägna sig ett skriftspråk. Genom samtal om innehåll och språk stimuleras också barnen att läsa och skriva själva. De blir förtrogna med de olika uttryckssätten.
Komponenter
Jag läser är en serie skönlitterära läseböcker för barn som är i början av sin läsutveckling. Serien består av fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Varje läsebok är förstärkt med en e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Dessutom finns onlineböcker.
LÄSEBÖCKER Det finns fyra läseböcker A-D. För varje bok ökar textmängden och nivån är högre. I bok A och B finns texten på två nivåer. I bok C-D endast på en nivå.
ARBETSBÖCKER Det finns en arbetsbok till varje läsebok. I Arbetsboken får eleverna tillfälle att individuellt arbeta vidare med att förstå texten och dess innehåll, öva speciella ord och uttryck samt att ta upp och bearbeta roliga fakta som förekommer i boken. De innehåller såväl bokstavsskrivning och ljudanalys som läsförståelse, ord- och språkkunskap. Till Jag läser A finns även en lätt läs- och arbetsbok för de elever som behöver en lugnare lässtart.
LÄRARBÖCKER Lärarböckerna ger dig, förutom många tips för det dagliga arbetet i klassen, en grundlig genomgång av bokstäver och språkljud. Samtliga lärarböcker innehåller underlag för ordkunskap och läsförståelse och hur du kan arbeta med text och bild. Det finns även läskort, språkkort och läsdiagnoser som följer upp varje kapitel. Dessutom får du fortbildning - med ett kapitel av Mats Myrberg i Jag läser A och av Monica Reichenberg i Jag läser B.
E-BOK Jag läser finns även som e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Text och bild presenteras sida för sida med inläsning på en interaktiv skrivtavla, dator, mp3-spelare eller en DAISY-spelare. Eleven följer med i texten via en färgmarkering, men eleven kan också påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.
JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASSEN I pusselsagan tänkt förr förskoleklassen berättar Martin Widmark om hur de två tokiga aporna Ben och Koko hittar en mamma i djungeln och följer med henne till människornas värld. Materialet består av 16 bildkort i A4-format där berättelsen är uppdelad i 16 kapitel. På bildkortens baksidor finns sagan samt diskussionsfrågor som läraren läser. Till pusselsagan finns en arbetsbok med enkla övningar för eleverna.
BOKSTAVSBOK Eleverna skriver bokstäverna i läslärans ordning. Bokstavsboken är ett alternativ till Arbetsbok A.
BREDVIDLÄSNINGSBÖCKER Till Jag läser A hör sex bredvidläsningshäften på tre olika nivåer. Här kan eleverna läsa mer om Emma, Larry och de andra figurerna på Alvägen.
Upplägg
”Att titta på bilden, låta barnen fundera och diskutera är ett bra sätt att förbereda dem på vad boken kommer att handla om. Använd gärna bilderna också till att repetera vad de läst. Två bra sätt att öka läsförmågan på!”, säger Martin Widmark som är författare till Jag läser.
Från varje kapitel i läseböckerna fångas olika språkliga och innehållsliga moment upp. Momenten bearbetas under återkommande rubriker i lärarböckerna:
- Jag läser A-B: (Tala – Lyssna, Läsa – Skriva, Arbeta med ord och uttryck)
- Jag läser C-D: (Förförståelse, Diskutera gemensamt, Arbeta vidare)
Under rubrikerna finns förslag till gemensamma övningar i klassen så att alla elever får en förförståelse för innehållet. De föreslagna övningarna syftar till att utveckla elevernas förståelse för innehållet, orden och de underliggande sammanhangen samt att får eleverna tillfälle att tänka, diskutera och yttra sig inför gruppen. Arbeta gärna gemensamt, de ord och uttryck vi valt ut förtjänar att bearbetas med alla elever.
Innehåll
- Jag läser A, Huset på Alvägen: En spännande och rolig berättelse om Emma och Larry och deras annorlunda grannar i huset på Alvägen. Här blandas verklighet med fantasi och historien bäddar för en spännande fortsättning. Jag läser A, Huset på Alvägen har en bunden bokstavsordning i ett återkommande bokstavsuppslag med presentation av fyra bokstäver i taget. Här presenteras personer och företeelser ur innehållet.
A-boken har text på två nivåer på varje sida. Texten på den enkla nivån är tänkt för de elever som inte kan läsa vid skolstarten. Den fungerar att läsa fristående och kan läsas av alla som introduktion och förförståelse till handlingen på sidan. De elever som kan läsa vid skolstarten läser sedan vidare i den vanliga texten. Som hjälp finns ordbilder listade längst bak i boken och på kort i Lärarhandledningen.
- Jag läser B, Resan till skatten: När läsinlärningen är klar fortsätter lästräningen i Resan till skatten. Även i B-boken finns text på två nivåer på varje sida. Vi har valt att ha två textnivåer även i denna bok. För många elever i början av år 2 kan det vara skönt att veta att man klarar av att förstå innehållet fast man inte är så säker läsare. Texten i de gula rutorna kan också användas som inledning och förförståelse till sidan och då passar det bra för alla att läsa den.
I Resan till skatten får vi följa med på en fantasirik resa i jakten på en skatt som ska hjälpa husets invånare att kunna bo kvar. Man kastas mellan verkligheten och en fantasivärld på ett sätt som suddar ut gränserna mellan världarna och lockar till eget skapande.
- Jag läser C, Ben och Koko söker jobb: Berättelsen fortsätter! Nu är det Emmas och Larrys kompisar, de tokiga aporna Ben och Koko, som är huvudpersoner när de försöker skaffa sig ett arbete. Galna upptåg, farliga äventyr, komik och spänning. Turerna är många innan aporna hittar ett jobb som passar dem.
I C-boken finns texten bara på en nivå, boken passar som underlag för boksamtal och för at träna läsförståelse.
- Jag läser D - Den försvunna elefanten: Sista och avslutande delen i serien om gänget på Alvägen. Mängden text är större och nivån är svårare. I en riktigt spännande historia löser Emma, Larry och deras vänner mysteriet med den försvunna elefanten.
I D-boken tränas eleverna att följa ett händelseförlopp och reflektera över texten. I arbetet kring D-boken läggs stor vikt på målen i svenska, kunskapskraven och träning inför de nationella proven i åk 3.

Om författarna
- Jag läser!
Detta ska alla barn med glädje kunna utropa när de håller i böckerna som Martin Widmark har skrivit och Kristina Grundström har illustrerat. För de här böckerna innehåller "riktiga" texter med både vardag och fantasy. Glädjen i att kunna följa en spännande berättelse kombineras också med en säker fonologisk utveckling.

Recensioner
För att rädda huset på Alvägen ger sig de tokiga grannarna iväg för att leta efter kaptens Svärds skatt i uppfinnarens Veras märkvärdiga bil. Det är en fartfylld och underhållande berättelse hela vägen igenom som eggar fantasin. Resan är farlig, de möter snömannen, åker genom öknen och möter kobror, slåss mot hajar, den sluge piraten Fege Fisen och går nästan vilse i en grotta. På varje uppslag finns roliga illustrationer i flerfärgstryck med inslag av pratbubblor.
Den vane författaren Widmark har lagt upp det hela pedagogiskt. En bok för vuxna och barn att läsa tillsammans och skratta åt.
Anna-Karin Lindh, BTJ, Häftepos 08119410

Jag läser-böckerna är fyra pedagogiskt upplagda kapitelböcker med roliga berättelser. I serien finns läseböcker, arbetsböcker, lärarböcker samt e-böcker i Daisy-format. Jag har inte haft bläddrat i arbetsböckerna, men jag har läst alla läseböckerna i serien. Författaren Martin Widmark berättar på ett livfullt sätt om personerna som bor på Alvägen och deras roliga äventyr.
I huset på Alvägen bor Emma och Larry, Larrys hund Sulan, uppfinnaren Vera Larsson, kapten Svärd och aporna Ben och Koko. Larrys hund Sulan försvinner och när kompisarna Larry och Emma ska leta efter Sulan börjar de med att besöka grannarna för att fråga om de har sett Sulan. Hos Vera får de reda på hennes uppfinningar och hos kapten Svärd får de höra om den gömda skatten. När Larry och Emma knackar på hos Ben och Koko får de veta att Sulan är där. Plötligt ringer det på dörren, det är fru Boman som ber alla att flytta ut för att huset ska rivas.
Nu är det upp till Emma och Larry att få fram 16 miljoner kronor för att köpa huset av fru Boman. Tillsammans med grannarna ger de sig ut med Veras bilbåt för att hitta kapten Svärds skatt. De träffar snömannen, åker genom öknen, får se gamar, ormar och kameler. Visst blir det ett äventyr värt att minnas. Det blir både skrämmande och roliga stunder för Larry, Emma och grannarna uppleva. Resan till skatten är en berättelse som bjuder på mer än första boken, Huset på Alvägen. Nu känner vi personerna i huset och får uppleva spännande händelser med dem.
I de två sista böckerna i serien bjuds läsaren på längre texter. Ben mår inte bra för att han och hans bror måste sluta på djurparken där de arbetar. Djurparken ska stänga och djuren ska skickas tillbaka till djungeln. Ben och Koko prövar många jobb, men de verkar inte riktigt klara av något riktigt bra. Det slutar med att bröderna bestämmer sig för att köpa djuren i djurparken och bygga en djurpark utanför huset på Alvägen. Allt flyter på, kanske inte så smidigt dock. En dag dyker en man upp, Mister Bom-Bej, som lyckas röva bort elefanten i djurparken. Än en gång beger sig Emma och Larry ut på äventyr tillsammans med grannarna. Denna gång i jakten på den försvunna elefanten.
I Jag läser-serien, som ges ut av Liber AB, ingår läseböckerna Huset på Alvägen (A), Resan till skatten (B), Ben och Koko söker jobb (C) samt Den försvunna elefanten (D). I bok A och B finns det två varianter av texten. En enkel variant med 2-3 rader och en svårare variant för de barn som klarar av att läsa mer. Jättefina bilder pryder sidorna i boken som också passar bra till textens innehåll.
Jag visade böckerna för min 7-åring och frågade om hon ville läsa. Hon praktiskt taget slukade böckerna! Det slutade med att hon berättade om böckerna och pratade om berättelserna som spännande och roliga. Jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker att böckerna passar utmärkt som skönlitteratur för barn, men även som läslära. Även om jag inte har sett arbetsböckerna eller lärarböckerna i serien, rekommenderar jag varmt läseböckerna!
Recension av Arian Asinger, publicerad 2010-11-07 på bookisblogg.blogspot.com

Utgivningsdatum: 20100224
9789147083848

Bok: 116838

Anmäl textfel

 Författarporträtt 

Martin Widmark

Martin Widmark är en av Sveriges mest utlånade författare och har de senaste åren sprutat ur sig barnböcker och läromedel. Mest känd är kanske serien om Lasse-Majas detektivbyrå som tar fast tjuvar på löpande band i den lilla orten Valleby.

 Intervjuer 

Nu översätts "LasseMajas detektivbyrå" till kinesiska

Martin Widmark är större än Astrid

Martin Widmark regerar på den svenska barnbokshimlen. Med en utgivningstakt på sex–åtta böcker om året är han ständigt aktuell. Varenda mellanstadiebarn känner deackarduon Lasse och Maja, Nelly Rapp och Halvdan Viking. Hans böcker är till och med större än Astrid Lindgren vad det gäller köp och lån. Nu översätts hans böcker om deckarduon Lasse och Maja till kinesiska – där ytterligare 300 miljoner möjliga läsare väntar.

Läs mer ...
 Författarporträtt 

Martin Widmark

Martin Widmark är en av Sveriges mest utlånade författare och har de senaste åren sprutat ur sig barnböcker och läromedel. Mest känd är kanske serien om Lasse-Majas detektivbyrå som tar fast tjuvar på löpande band i den lilla orten Valleby.

Utgivning

Min första läsdagbok

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 55 kr
Häftad, Finns i lager, 37 kr

Mapp LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 51 kr

Färgpennor 12-pack LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 66 kr

Blyertspennor 6-pack LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 66 kr

Pennburk LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 51 kr

Anteckningsbok Liten LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 37 kr

Anteckningsbok Medium LasseMajas Detektivbyrå

av Martin Widmark
Papper och kontor, Finns i lager, 44 kr

LasseMajas detektivbyrå lär dig räkna

av Martin Widmark
Häftad, Finns i lager, 73 kr

Slottsmysteriet

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Ulfberhts svärd

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 152 kr

Häxdoktorn och den sista zombien

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 156 kr

LasseMajas sommarlovsbok

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 116 kr

Fängelsemysteriet

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Lilla Extra: Rädda Harry!

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 111 kr

Brandkårsmysteriet

av Martin Widmark
Widmarks och Willis überpopulära Lasse och Maja har skaffat sig V...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Isens Gud

av Martin Widmark
Martin Widmark har brett på rejält i en serie mustiga rövarhistor...

Prinsen som rymde

av Martin Widmark
Ny bilderbok av Martin Widmark! Med "Prinsen som rymde" inleder h...

Lilla Extra. Rocky vår hjälte

av Martin Widmark
Det är hundtävling i stan och det måste så klart Lilla Extra beva...
Inbunden, Finns i lager, 111 kr

Kapten Blåskägg

av Martin Widmark
Nelly och Valle är på seglarläger. Där berättas det om ett spöksk...

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 06

av Martin Widmark
Skrivutveckling på 11 nivåerEtt enkelt och systematiskt uppbygt s...

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 05

av Martin Widmark
Skrivutveckling på 11 nivåerEtt enkelt och systematiskt uppbygt s...

Miklagårds lås

av Martin Widmark
Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark brett p...

Trollkarlens bok

av Martin Widmark
Spöövik har drabbats av den ena olyckan efter den andra och invån...

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 07

av Martin Widmark
Skrivutveckling på 11 nivåerEtt enkelt och systematiskt uppbygt s...

LasseMajas greatest hits

av Martin Widmark
Äntligen en samlingsskiva med de bästa låtarna från LasseMajas re...

Cykelmysteriet

av Martin Widmark
Lasse och Maja har skaffat sig Vallebys skarpaste hjärnor efter m...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Kleopatras trädgård

av Martin Widmark
David och Larissa dras under hot in i en hemlig sekt som frenetis...
Kartonnage, Finns i lager, 160 kr

Lilla Extra. Alla ljuger

av Martin Widmark
Martin Widmark har en osviklig fingertoppskänsla för vad barn tyc...
Inbunden, Finns i lager, 111 kr

Lilla Extra. Hitta den rätta

av Martin Widmark
Martin Widmark har en osviklig fingertoppskänsla för vad barn tyc...
Inbunden, Finns i lager, 111 kr

Forsens Drottning

av Martin Widmark
Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark brett p...
Inbunden, Finns i lager, 152 kr

Här kommer Rakel (samlingsvolym)

av Martin Widmark
När Rakel och hennes vänner möter Ryslige Roland och hans två bus...

Vampyrernas bal

av Martin Widmark
Det är dags för vampyrernas presidentval och valet står mellan två kandidater som är helt olika. Monsteragenten Nelly Rapp måste övertyga vampyrerna att det är fridfulle Rauf som är rätta valet, inte blodtörstiga Elena.

Vargens hjärta

av Martin Widmark
Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark brett p...
Inbunden, Finns i lager, 152 kr

De spökande prästerna

av Martin Widmark
Monsteragenten Nelly Rapp bekämpar monster med lugn och mod, men när det spökar ordentligt i en kyrka står hon inför nya utmaningar.

Schlagersabotören

av Martin Widmark
Det ska vara schlagerfestival i Valleby, men någon saboterar hela...

Födelsedagsmysteriet

av Martin Widmark
Den 21:a boken om Lasse och Maja kommer när det är tio år sedan första boken kom ut. I den här boken kretsar mysteriet kring ett 50-årskalas för Muhammed Karat.
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Främlingens grav: innehåller även del 1 Hövdingens bägare

av Martin Widmark
Innehåller även första delen i serien Halvdan Viking - Hövdingens...

Främlingens grav

av Martin Widmark
Halvdan Viking hör talas om berättelsen om Främlingen som besökte hans by för länge sedan och en natt smyger han till hans grav för att se den med egna ögon. Men han är inte där ensam och blir tillfångatagen. Om han inte agerar snabbt blir hela byn ödelagd.

Där orgierna dansar

av Martin Widmark
Martin Widmark har skrivit - och Louise Hoffsten har läst in och ...

Drömmarnas park

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 163 kr

Från himmelens topp till havets botten

av Martin Widmark
Inbunden, Finns i lager, 163 kr
CD-skiva, Finns i lager, 127 kr

Polyhymnias guld: Ansiktet i sjön

av Martin Widmark
Tyko Flores äventyr fortsätter i Den tredje världen, där hans mam...
CD-skiva, Finns i lager, 233 kr

Hövdingens bägare

av Martin Widmark
Den första boken i serien om Halvdan Viking. I "Hövdingens bägare", möter läsaren för första gången Halvdan som egentligen skulle ha följt med på vikingafärd, men blev kvar i byn, hos smeden Björn.

Simborgarmysteriet

av Martin Widmark
Den tjugonde boken om de unga detektiverna i Valleby, Lasse och Maja, kom ut i september 2011. Ett stämningsfullt arrangemang i simhallen urartar och detektiverna rycker förstås ut och löser fallet.
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Fånga farliga djur

av Martin Widmark
Johannes berättar en rad spännande historier för dagisbarnen på m...

Snömannens hemlighet

av Martin Widmark
Nelly får i uppdrag att rapportera allt misstänkt under sportlove...

Polyhymnias guld

av Martin Widmark
Tyko Flores äventyr fortsätter i Den tredje världen, där hans mam...
Inbunden, Finns i lager, 181 kr

Fyrtornet i Son-Li

av Martin Widmark
Tyko Flores äventyr fortsätter i Den andra världen, som inte bara...

Att fånga en tiger

av Martin Widmark
Johannes morfar vet allt om djur ¿ särskilt hur man fångar dem! J...

Jag läser D DAISY-format

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser C Ben och Koko söker jobb DAISY-format

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser B DAISY-format

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A DAISY-format

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser - förskoleklass - arbetsbok till pusselsagan Ben och Koko hittar en mamma

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser - förskoleklass - Ben och Koko hittar en mamma - en pusselsaga

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser C-D Lärarbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Jag börjar läsa och skriva

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Bokstavsbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Emma och Larrys bok Nivå 2 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser A Kapten Svärds bok Nivå 1 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser A Här bor vi Nivå 1 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser A Sulans bok Nivå 2 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser A Vera 8 år 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser A, Ben och Koko räknar 3-pack

av Martin Widmark
Läs på olika nivåer!Till materialet Jag läser finns sex stycken b...

Jag läser B Lärarbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Lärarbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser D Arbetsbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser C Arbetsbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser B Arbetsbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Arbetsbok

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser D Den försvunna elefanten

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser B Resan till skatten

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser C Ben och Koko söker jobb

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Jag läser A Huset på Alvägen

av Martin Widmark
Läslära av Martin WidmarkDet märks tydligt att en av våra mest po...

Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an bå...

Ordförståelse A, Otto Bob på landet

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an bå...

Diamantmysteriet & Hotellmysteriet

av Martin Widmark
Diamantmysteriet Någon stjäl diamanter av guldhandlare Muhammed K...

Språkförståelse Häfte D Otto Bob och den stulna tavlan

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an sp...

Språkförståelse Häfte C Otto Bob och de nya katterna

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an sp...

Språkförståelse Häfte B Otto Bob och det mystiska brevet

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an sp...

Språkförståelse Häfte A Otto Bob och den försvunna musen

av Martin Widmark
Otto Bob, språkdetektiven!Ge dina elever chansen att ta sig an sp...

Läs o förstå Sagoserien, Läsresan går till Främre Orienten

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 04

av Martin Widmark
Skrivutveckling på 11 nivåerEtt enkelt och systematiskt uppbygt s...

Läs o förstå/Läsresan Kina

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

Läs o förstå/Läsresan Grönland

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

Läs o förstå/Läsresan Indien

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

Läs o förstå/Läsresan Vilda Västern

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

Läs o förstå/Läsresan Afrika

av Martin Widmark
Läsförståelsehäfte med förförståelseuppgifter som hjälper elevern...

I Bergakungens sal

av Martin Widmark
Nelly och hennes hund London ställs öga mot öga med ingen mindre ...
Inbunden, Finns i lager, 156 kr

Upptäckar-Rakel och den okända kungens grav

av Martin Widmark
Upptäckar-Rakel är Martin Widmarks sjunde bok om Rakel. Hon och kompisarna Sara och Mats ger sin ut på en upptäcksfärd för att hitta en bortglömd kungs grav. De hamnar så småningom i öknen och Roland är dem hack i häl.

Sjöodjuret i Bergsjön

av Martin Widmark
Nelly och hennes familj campar vid en ovanligt djup sjö. Det sägs...
Inbunden, Finns i lager, 156 kr

Sjukhusmysteriet

av Martin Widmark
Vad händer på Valleby sjukhus? Smycken försvinner spårlöst när pa...

Mirakel-Rakel Rekordmamma

av Martin Widmark
Rakel slår vad med Roland om att hon klarar av att ta hand om 69 ...

Charter-Rakel och Fuskhajarna

av Martin Widmark
Det är regnrusk och Sara, Mats och Rakel bestämmer sig för att åk...

Den dansande djävulen

av Martin Widmark
Flera hundra meter ner i den mörka gruvan arbetar 13-årige Tyko m...

Rymd-Rakel och Gubben i månen

av Martin Widmark
”Rymd-Rakel och Gubben i månen” är den fjärde berättelsen om Rake...

Lasse Majas Detektivbyrå - samlingsvolym

av Martin Widmark
I Valleby driver kompisarna Lasse och Maja en framgångsrik detekt...

Kompisboken

av Martin Widmark
En kul bok för alla som gillar LasseMajas Detektivbyrå och som vi...

Vepa, Sjukhusmysteriet

av Martin Widmark
Vad händer på Valleby sjukhus? Smycken försvinner spårlöst när pa...

Nelly Rapp: Monsterakademin & Frankensteinaren

av Martin Widmark
I den första boken , Monsterakademin”, utbildar sig Nelly till mo...

Mumiemysteriet & Biografmysteriet (bok 5-6)

av Martin Widmark
En samlingsvolym med ”Mumiemysteriet” och ”Biografmysteriet” - bo...

Att lura en elefant

av Martin Widmark
Johannes är sjuk och farfar Frans underhåller honom genom att hit...

Antikvariat Blå Spegeln

av Martin Widmark
13-årige Daniel har just flyttat till Melkior som äger antkvariat...
Kartonnage, Finns i lager, 160 kr

Häxdoktorn

av Martin Widmark
London kär i en basset-flicka. Nellys pappa får något fånigt i bl...

Hotellmysteriet

av Martin Widmark
På själva julafton tar den fina familjen Åkerö in på stadshotelle...
Inbunden, Finns i lager, 149 kr

Nya kompisboken

av Martin Widmark
En kul bok för alla som gillar LasseMajas Detektivbyrå och som vi...

Racer-Rakel och fångarna i svinstian

av Martin Widmark
”Racer-Rakel och fångarna i svinstian” är den tredje berättelsen ...

Förbjuden frukt

av Martin Widmark
Duon Martin Widmark och Petter Lidbeck berättar vidare  för barn ...
CD-skiva, Finns i lager, 203 kr

Cirkusmysteriet ; Cafémysteriet : samlingsvolym

av Martin Widmark
Böckerna utspelar sig i den lilla staden Valleby, där klasskompis...

Riddar-Rakel och de tre stordåden

av Martin Widmark
Rakel förvandlar sig till Riddar-Rakel men måste utföra tre stord...

Nåjdens sång

av Martin Widmark
I den fjärde boken är det sommarlov för David och Larissa. Lariss...

Bröllop och barn

av Martin Widmark
Den framgångsrika duon Martin Widmark och Petter Lidbeck berättar...

Den trettonde gästen

av Martin Widmark
Succéförfattaren Martin Widmark berättar vidare om David & Lariss...

Diamantmysteriet

av Martin Widmark
Någon stjäl diamanter av guldhandlare Muhammed Karat. Är det den ...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Sjörövar-Rakel och kapten Snorfinger

av Martin Widmark
När trista Roland och hans kompisar sabbar för småbarnen i sandlå...

Dårarnas ö

av Martin Widmark
Succéförfattaren Martin Widmark berättar vidare om David & Lariss...

Under en himmel av glas

av Martin Widmark
Deckarparet David och Larissa befinner sig på en forskningsstatio...
Kartonnage, Finns i lager, 160 kr
PDF, Finns i lager, 57 kr

Lyckans hjul

av Martin Widmark
Osvald, Dagny och Grace, de tre pigga pensionärerna, landar på Ma...

Tvättade pengar

av Martin Widmark
Författarna Martin Widmark och Petter Lidbeck presenterar en helt...

Kabinettets hemlighet

av Martin Widmark
En ung man i 1700-talets Linköping, gör via ett mystiskt uppdrag ...
Kartonnage, Finns i lager, 190 kr
Pocket, Finns i lager, 55 kr

LasseMaja - Måla och pyssla

av Martin Widmark
Minipyssel - måla och pyssla med LasseMaja! En pysselbok i minifo...

Radio Valleby

av Martin Widmark
Stjärnor i Radio Valleby! Marit Bergman, Louise Hoffsten, Johan U...

Kluriga målarboken : LasseMajas detektivbyrå

av Martin Widmark
LasseMajas första målarbok! En målarbok för de yngsta LasseMaja-l...

Campingmysteriet

av Martin Widmark
Vad händer på campingplatsen egentligen? Saker försvinner mystisk...

Diamantboken - LasseMajas kluriga uppdrag

av Martin Widmark
Den första i en serie aktivitetsböcker med LasseMaja! Nu är det d...

Kärleksmysteriet

av Martin Widmark
Johan Ulveson läser den sextonde fristående boken om LasseMajas D...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr

Spökaffären

av Martin Widmark
Nelly förstår att allt inte står rätt till hos handlare Conny Cru...
Inbunden, Finns i lager, 156 kr

De vita fruarna på Lovlunda slott

av Martin Widmark
Nu är det dags för Nelly Rapps sjätte uppdrag. Nelly och hennes f...

LasseMaja Anteckningsblock

av Martin Widmark
En anteckningsbok med 50 ark i A5 format, med linjerat papper.

LasseMaja - Pennskrin - skolstart

av Martin Widmark
Ett härligt svart pennfodral med LasseMaja-motiv. Rymligt så du f...

LasseMaja - Pussel

av Martin Widmark
Det har begåtts ett brott i Valleby. Hjälp LasseMaja att ta reda ...

Silverboken : LasseMajas kluriga uppdrag

av Martin Widmark
En aktivitetsbok med uppdrag i härlig Vallebyanda. Vem är det som...

Guldboken - LasseMajas kluriga uppdrag

av Martin Widmark
En aktivitetsbok där du får många uppdrag i härlig Vallebyanda. K...

Saffransmysteriet

av Martin Widmark
Den elfte fristående boken om LasseMajas detektivbyrå i Valleby. ...

Galoppmysteriet

av Martin Widmark
Välplanerad hästkapplöpning med oväntat resultat! Spänningen är ...

Kyrkomysteriet

av Martin Widmark
Den gamle prästen i Vallebys kyrka ska gå i pension och biskopen ...

Fotbollsmysteriet

av Martin Widmark
Lasses och Majas fjortonde fall handlar om årets stora fotbollsma...

Biblioteksmysteriet

av Martin Widmark
Lasse och Maja tar sig an sitt trettonde fall. Värdefulla böcker ...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Zoomysteriet

av Martin Widmark
Lasse och Maja står inför sitt tolfte fall. Djuren i zoo-affären ...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Guldmysteriet

av Martin Widmark
LasseMajas detektivbyrå ställs inför sitt kanske svåraste fall nä...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Skolmysteriet

av Martin Widmark
Valleby håller på att svämma över av falska sedlar och någon har ...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Bronsboken - LasseMajas kluriga uppdrag

av Martin Widmark
En aktivitetsbok där du får många uppdrag i härlig Vallebyanda. K...

Trollkarlarna från Wittenberg

av Martin Widmark
Gunilla Röör läser fjärde boken i en serie mysläskiga äventyr av ...

Tidningsmysteriet

av Martin Widmark
Lasse och Maja tvingas till nattlig spaning i tidningshuset och m...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Tågmysteriet

av Martin Widmark
Polismästaren i Valleby somnar när han ska vakta en säck med peng...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr

Biografmysteriet

av Martin Widmark
Johan Ulveson läser den sjätte boken om detektiverna Lasse och Ma...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr

Varulvarna

av Martin Widmark
Gunilla Röör läser om monsteragenten Nelly Rapp. Högsta varulvsbe...

Mumiemysteriet

av Martin Widmark
Johan Ulveson läser den femte boken om detektiverna Lasse och Maj...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Frankensteinaren

av Martin Widmark
Gunilla Röör läser den andra boken om Nelly Rapp. Efter två månad...

Cafémysteriet

av Martin Widmark
Det verkar som om rånaren vet exakt när han ska slå till! För tre...
CD-skiva, Finns i lager, 78 kr
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Monsterakademin

av Martin Widmark
Nelly Rapp måste gå igenom många prov för att bli antagen till Mo...
Inbunden, Finns i lager, 156 kr

Diamantmysteriet ; Hotellmysteriet : samlingsvolym

av Martin Widmark
Allt utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de ...

Cirkusmysteriet

av Martin Widmark
Doften av sågspån, popcorn och spänning fyller luften i Cirkus Sp...
Inbunden, Finns i lager, 165 kr

Sök bok/författare/artikel


Om LitteraturMagazinet

LitteraturMagazinet – Sveriges största litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Följ oss på Facebook, Twitter och prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Läs mer om LitteraturMagazinet

Aktuella recensioner

Kan vi lära av historien?

Recension: En tid för krig : Europas väg mot storkonflikt 1939 och 2022 av Wilhelm Agrell

Berättelse om en hjälte

Recension: Hand i hand med barnen till Treblinka : Berättelsen om Janusz Korczak av Margit Silberstein

Starka kvinnor i en levande forntid

Recension: Tors vrede av Elvira Birgitta Holm

Lättläst och lugnande om AI

Recension: Maskiner som tänker av Inga Strümke

Storartat om kärlek som varar

Recension: Sniglar och snö av Agneta Pleijel

Varför måste Dagerman dö?

Recension: Himlen nära. Stig Dagerman och Anita Björk : En bok om konstnärskap, livskamp och kärlek av Lo Dagerman

Tredje boken om Betty gör mig besviken

Recension: Käraste vänner av Katarina Widholm

Pricksäker satir över kulturlivet

Recension: Vi är inte här för att ha roligt av Nina Lykke

Trovärdigt om vikingarnas handelsresor

Recension: Miklagård av Agneta Arnesson Westerdahl

Om motstånd i Hitlers Tyskland

Recension: Mildred : den sanna berättelsen om kvinnan i hjärtat av den tyska motståndsrörelsen av Rebecca Donner
Glansholms Bokhandel & Antikvariat
Kundtjänst, vardagar 9-16: 070-692 50 50
LitteraturMagazinet
Redaktör: Sandra Sandström
Ansvarig utgivare: Linus Glansholm
Teknik: Framkant Media AB
Annonsera:  Framkant Media AB