"Gunilla Bergström förstärker könsmaktsordningen!" - LitteraturMagazinet

 LitteraturMagazinet Debatt 
"Gunilla Bergström förstärker könsmaktsordningen!"

Alfons och Milla

"Gunilla Bergström förstärker könsmaktsordningen!"

Är det okej att uttrycka vilka fördomar och stereotyper som helst bara man i slutändan säger att det är okej att umgås ändå?

I veckan har sexismen i Alfons och Milla fått stor uppmärksamhet. "Det enda min treåriga dotter kommer minnas från filmen är att hon inte duger till att leka med pojkar på grund av sitt kön," skrev Joakim Lamotte. Filmvetaren och författaren Taliah Pollack analyserar här debatten och konstaterar: Gunilla Bergströms försvar håller inte – hon förstärker könsmaktsordningen.

Tidigare i veckan svarade författaren Gunilla Bergström sig mot Joakim Lamottes kritik:

"Alfons följde sitt hjärta. Han gick förbi taskiga fördomar, och förbi slappt grupptänk om vad andra möjligen tycker – och såg PERSONEN! En tjej som han uppskattar och vill vara med! För mig handlar det om fördomar. Man kunde lika gärna skrivit om svarta, om judar, om homosexuella – bara att rada upp skitsnack som florerar – och sen avsluta med vem man ÄNDÅ gillar. Att stå för sina känslor!”

Enligt den logiken kan man alltså uttrycka fördomar och stereotypisera vem som helst, bara man i slutändan säger att det är okej att umgås med dem ändå.

Så låt oss titta på vad som egentligen händer under dessa tio minuter av Alfons och Milla.

Filmen inleds med orden: ”Här är Alfons Åberg, sju år, uppe i trädet. Såklart leker han inte med flickor. Såklart. Utan helst leker han med Viktor och Milla. Ja, det är bara Viktors kusin. Ibland är inte Viktor med, men det gör inget. Det är nästan ännu roligare. Mera spännande. För Milla hittar på nytt, annorlunda, med kojan. Hon hittar på gardinerna och ett bord där inne. Nu bygger hon staket och sen ska hon fundera ut en brevlåda på linbana, säger hon. Så man kan hissa post upp till kojan. Ja, det är alltid roligt att vara med Milla. Men annars leker Alfons inte med flickor. He, såklart.”

Redan de första raderna lider av en nedlåtande ton som förmedlar det andra könets underordnade position; Alfons leker inte med flickor utan med Milla som ”bara” är Viktors kusin. Detta följs av ett exoticerande av kvinnan som annorlunda och avvikande från den manliga normen, vilket är en typisk form av objektifiering. Sedan etableras traditionella kvinnliga ideal som att pyssla och fixa. Citatet avslutas med en återgång till den nedsättande retoriken genom att fastställa Milla som ett undantag i det att hon är rolig att leka med.

Detta följs av en lång harang från de andra pojkarna som förklarar vad flickor är:

”’Flickor kan man inte leka med’, säger alla pojkarna. ’Dom får inte va med, tjejbaciller!’ säger pojkarna. ’Nää, aldrig att de får va med. Vi leker inte med tjejer’, säger dem och mallar sig. ’För tjejerna är tramsiga och fega’. Ja, de säger en massa om flickor. Vad flickorna tycker om pojkar, de hör de inte ens för de pratar så högt. De gapar. ’Flickor är svaga och gråter för småsaker. Och de speglar sig och kammar håret och är noga med sina kläder. Och kommer alltid ihåg att göra läxan och fjäskar för fröken och viskar och tisslar och skrattar åt ingenting, och leker tråkiga lekar och håller bara sams två och två och skvallrar och kan inte hålla tyst med hemligheter.”

Samtidigt som dessa fördomar och stereotyper radas upp ser vi i bild en flicka som gråter, en som speglar och kammar sig med smink på bordet, en flicka som dansar med en fin klänning och räcker fröken sin läxa och ett äpple, två flickor som sitter på en bänk och viskar och skrattar. När de säger ”tråkiga lekar” visas en flicka med en docka i knät som hon matar från en servis. Två flickor hoppar hopprep och slutligen står de i grupp och viskar och pekar på en tjej som hoppar hopprep ensam och är utanför och ledsen.

Genom att inte bara uttrycka dessa stereotyper utan även visa dem i bildspråket fastställs de som sanningar, och inget i berättelsen säger emot dem. Fördomarna förblir oemotsagda. Vad som görs är att Milla frångår den negativa bilden, hon är ett undantag från normen.

”Men inte Milla förstås. Hon är skojig att vara med. Hon gråter inte för småsaker. Milla hittar på nya lekar.”

Detta följs av flera positiva egenskaper som Milla har, i motsats till andra tjejer. Hon är rolig, modig och kreativ.

När Alfons blir retad av de andra pojkarna för att han leker med en tjej blir Alfons ledsen:

”Nu är det inte roligt längre […] Alfons leker inte med Milla mera.”

Han ser Milla gå förbi fönstret för att jobba med kojan.

”Han måste titta, han struntar i killarna.”

Sedan leker de tillsammans igen. Pojkarna kommer och retar honom och då säger Alfons:

”Det där?” (säger han och pekar på Milla) ”Det är väl ingen tjej precis. Det är ju Milla, som är Viktors kusin, och min bästa kompis.”

Pojkarna blir tysta och retas inte mer, de tycker kojan är fin och blir avundsjuka på Alfons som har en kompis som Milla.

Så vad tar en ung flicka för lärdom av detta? Milla ställs utanför sitt negativt karaktäriserade kön, hon ”är ingen tjej precis”. En kvinnlig åskådare lär sig att man bara duger om man frånsäger sig dessa negativa ”tjejiga” egenskaper. Man måste ta avstånd från det ”tjejiga” för att accepteras.

Detta är en typisk dubbelbestraffning eftersom en hel del tjejer onekligen kommer att känna igen sig i stereotyperna. Först tvingas flickorna i större utsträckning än pojkar att vara försiktiga med sina fina kläder, de lär sig vara duktiga och skötsamma i skolan, de kanske leker med dockor. De lär sig alltså vara på ett visst vis, för att sedan tryckas ner när de följer dessa normer. Hur tror ni detta påverkar en flickas självbild?

Den brittiska filmvetaren Laura Mulvey talade tidigt om detta i hennes omtalade artikel Spelfilmen och lusten att se. Hon menar att mainstreamfilmens patriarkala struktur gör kvinnan till ett objekt medan mannen är subjektet. Mannen är den som tittar medan kvinnan blir betittad. Den aktiva mannen har kontroll över de som Mulvey definierar som filmens tre blickar: kameran, publiken och den manliga huvudpersonen (hjälten), medan den passiva kvinnan styrs av dessa tre blickar.

Enligt Mulvey tvingas man som kvinnlig åskådare att antingen underordna sig maktstrukturen genom att identifiera sig med det kvinnliga objektet vilket innebär en förminskning. Det andra alternativet är att ta avstånd från det underordnade kvinnliga och identifiera sig med subjektet. Därmed ställer man sig utanför sitt kön och bli en del av det manliga förtrycket.

Alfons, den aktiva pojken, görs till hjälte när han umgås med en flicka. Flickan används som objekt till den aktiva pojkens fördel. Som flicka får man antingen acceptera sin underordnade position, eller ta avstånd från den genom att frånsäga sig allt ”kvinnligt”.

Gunilla Bergström säger: ”Man kunde lika gärna skrivit om svarta, om judar, om homosexuella”

Fint, låt oss se hur det skulle se ut:

”Judar kan man inte leka med. De får inte vara med. Judebaciller! För judar är giriga och smutsiga. Och de klär sig konstigt och har stora näsor. De är duktiga med pengar och bra på att manipulera. De är vulgära och umgås bara med varandra. De försöker ta över världen.”

Eller:

”Bögar kan man inte leka med. De får inte vara med. Bögbaciller! För bögar är snuskiga och äckliga. Och de klär sig fjantigt och fjolligt. De är duktiga på mode och bra på schlager. De är vulgära och umgås bara med varandra. De sprider aids.”

Hade man reagerat mer om dessa fördomar och stereotyper förblev oemotsagda? Hade det räckt att Alfons umgicks med juden eller den homosexuella ändå genom att säga ”Det där? Det är väl ingen jude precis.” eller ”Det där? Det är väl ingen bög precis.”

För jo, Milla är tjej. Tjejer är individer som kan vara precis vad som helst. Man ska inte behöva trycka ner det traditionellt ”tjejiga” eller lyfta fram det traditionellt ”otjejiga”. Hon ska inte behöva ställas utanför sitt biologiska kön för att accepteras.

Det är därför det är så viktigt med feminism, eftersom vi fortfarande inte reagerar på många former av kvinnoförtryck. Förtrycket är så normaliserat att vi inte ens ser det. Det accepteras eftersom vi är vana vid det.

Detta är långt ifrån den värsta formen av kvinnoförnedrande budskap, och jag tror absolut inte att Gunilla Bergström menade något ont. Men kritiken Joakim tar fram är ändå legitim eftersom hon omedvetet (får vi anta) följer den patriarkala struktur som Mulvey presenterar.

Gunilla Bergströms försvar i GP är problematiskt. Hon säger:

”På något sätt har jag alltid tänkt att barn är inte så dumma [sic!]. De uppfattar floskler men urskiljer lika lätt budskap om att hålla ut och våga stå upp för den man tycker om.”

Javisst, barn är smarta. Men de är också utelämnande till de vuxnas världsbild och vad vi väljer att förmedla. De plockar upp våra sociala koder om hur man ska vara och bete sig, vad de ska värdera som bra och dåligt.

Även om flickor redan i tidig ålder utsetts för den här formen av förtryck i sin vardag så blir det ett bekräftande av denna negativa bild när vi även uttrycker dem i kulturen. Man kan inte ifrånsäga sig ansvaret som Gunilla Bergström gör.
 


Taliah Pollack

4 juli 2014
 

Anmäl textfel

Kommentar av Joel Jonsson

Det är först när problematiken synliggörs som man kan diskutera och problematisera rådande normer, då det faktiskt ofta finns denna uppdelning mellan flickor/pojkar på skola/förskola. Det uppfattar även en treåring och efter en sådan film kanske en normkritisk diskussion kan VARA på plats?

Afons OCH Milla går ut på att killar och tjejer är lika bra. Lamotte och Pollack missade tydligen hela avslutningen som är att Alfons kommer fram TILL att Milla är minst lika bra som kompis som någon kille och att de andra killarna i slutet står och avundsjuka på att Alfons har en kompis som är rolig och kan så mycket.

21 juli 2014
Kommentar av Gilda Radner

Jag skulle vilja träffa den förälder som läst Alfons och Milla för sin femåriga dotter (idag, inte för tjugo år sedan) och haft en bra känsla efteråt.

8 juli 2014
Ogranskad kommentar. Vid granskning kan den redigeras eller avpubliseras.
Osignerad kommentar

Inte för min femåriga dotter, men för min femårige son som blev väldigt upprörd över hur orättvisa pojkarna var. Vi hade jättebra diskussioner som en följd av läsningen.

9 juli 2014
Skriv svar
Kommentar av Stefan Johansson

Men hur långt får man gå i avsiktliga(?) missuppfattningar? Hur inskränkt får en intellektuell(?) vara? GB beskriver fördomar (killar har - enl hennes mening - uppfostrats medvetet el omedvetet att se ner på tjejer) för att visa hur man kan bryta med dem. Vilket alla vinner på. Sen är det en annan sak att den yttre rekvisitan, miljöbeskrivning, språk, osv. förändras med tiden och när det gäller barn kanske kan behöva en förklaring.Av vuxna kan man begära att de begriper att all konst som skildrar förgångna fördomar inte propagerar för dem.

7 juli 2014
Kommentar av Mattias Lönnebo

Jag tror att Gunilla Bergström försökte måla upp en bild och en situation som barnen skulle känna igen sig i, utan att lägga tillrätta, precis som en god författare ska göra. Skrevs 1985. Men tiderna förändras och det greppet fungerar kanske inte längre så bra okommenterat? Berättelsen har delvis föråldrats. Jag är dock övertygad om att det finns betydligt värre exempel när det gäller kön och makt i nyare barnkultur. Öppna dörren till närmaste leksaksbutik... Man måste prata med barnen om detta, förklara, diskutera. För inte ens berömda författare är allseende och perfekta och medvetna om vår kulturs alla nyanser. Kan vi verkligen kräva det?

5 juli 2014
Osignerad kommentar

Jag såg Alfons och Milla med min son när han var tre/fyra och utsattes för en massa press från dagis om flickfärger, flicklekar och vad som är ok och inte för en pojke att göra. Min lille pojk som älskar lila kom hem och sa att det fick man inte älska för det var en flickfärg, men när vi såg Alfons och Milla hände något. Sonen vände sig mot mig och sa 'så får man inte säga, det är inte snällt. Varför säger de så?" Det blev inledningen på ett samtal (många samtal) om vad som är ok och inte, och vad som stämmer och är falskt. Snabbt hade vi kommit fram till att det som pojkarna säger i filmen inte alls är sant, att det visst är ok att leka med flickor och att flickor är olika precis som pojkar är olika.

En diskussion som jag försökt att komma fram till kom av sig själv, av ett barns naturliga reaktion på det som uppfattas som orättvist. Visst kan man tolka det som sägs med största möjliga ovilja, men man kan också ta det för vad det är - en bra början till en diskussion. Idag leker sonen med pojkar och flickor, tycker fortfarande om lila och rättar mig när jag säger hon om ett barn med klänning jag ser bakifrån för 'pojkar kan också ha klänning om de vill' och det har han ju rätt i.

Alfons och Milla är vad man gör det till som förälder, som allt man utsätter dem för. Lämna inte era barn ensamma med intrycken, prata om dem, så blir det bra.

4 juli 2014
Kommentar av Robert

Jösses, vad löjligt det här har blivit. Litet, litet plask i dammen....

4 juli 2014
Ogranskad kommentar. Vid granskning kan den redigeras eller avpubliseras.
Kommentar av e

I din damm ja. I min är det ännu en av dropparna som fått omgivningarna att bli fullständigt vattensjuka.

4 juli 2014
Skriv svar
Kommentar av Blyger

Jag hade som liten grabb tjejkompisar talades om killbaciller och de retade oss pojkar men det reagerar ingen på för "pojkar får inte gråta" pojkar skall tåla allt :-( AVGÅ ALLA

4 juli 2014
Kommentar av Ann Helena Rudberg journalist och författare samt ålderspensionär

Men herregud är ni inte riktigt kloka! Det finns Pippi Långstrump då ifall flickorna behöver stärkas. Joakim Lamotte säger vad som helst bara han får uppmärksamhet. http://annhelenarudberg1.blogspot.se/2013/05/joakim-lamotte-menade-inget-illa.html

4 juli 2014
Ogranskad kommentar. Vid granskning kan den redigeras eller avpubliseras.
Kommentar av Cormac McCarthy

Nyckelordet i den här kommentaren är "ålderspensionär". Jag kan meddela damen att Alfons och Milla är lika aktuell för dagens femåringar som gamla testamentet.

8 juli 2014
Ogranskad kommentar. Vid granskning kan den redigeras eller avpubliseras.
Kommentar av PT

Grattis! Sexism och åldersdiskriminering, med en liten känga åt religion som bonus.

11 juli 2014
Ogranskad kommentar. Vid granskning kan den redigeras eller avpubliseras.
Kommentar av Mia

Nä, nu får ni sluta! Ibland undrar jag vad ni tänker på LitteraturMagazinet. HåkanBråkan blev sågad jäms med fotknölarna för några år sedan av en annan recensent hos er. Det var en liknande problematik. Hans föräldrar hade middagsgäster och ett av paren hade en DOTTER!!! Oj så fruktansvärt!! HåkanBråkan var tvungen artt leka med en TJEJ!!! *Naturligtvis hade barnen jätteroligt. Jab blir så trött på detta evinnerligam tjatande om feminismen!! Se saker och ting för vad de är istället, i detta fall barnböcker. Tycker att det börjar gå överstyr hos er nu. Någon sans och baslans måste finnas med.

25 augusti 2014
Skriv svar
litteraturmagazinet.article_243724.comments

Om LitteraturMagazinet

LitteraturMagazinet – Sveriges största litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Följ oss på Facebook, Twitter och prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Läs mer om LitteraturMagazinet

Recensioner barnböcker

Lyckan att vara ett bokbarn

Recension: Bokbarnet av Sam Winston

Lagom spännande sommarlovsbok

Recension: Balthasar Bruns detektivbyrå. Mysteriet med den försvunna katten av I. V. Steinman

Siri, vanlig men ovanlig

Recension: Siri, rymlingen och smugglargropen av Katarina de Verdier

Finstämt om drömmarnas kraft

Recension: När vi blundar av Lotta Olsson

Bland ilska och andra känslor

Recension: Varför är mamman arg? av Kristina Murray-Brodin

Färgglada fakta

Recension: På jobbet : Byggaren av Ando Twin

Spänning och humor i klassiskt fantasyäventyr

Recension: Mörkret över Aerwiar : Wingfeather Bok ett av Andrew Peterson

Bullbak, en barn- och vuxensak!

Recension: Vi bakar bullar av Sarah Vegna

Portalfantasy på hal is

Recension: Isporten. Mörkt vatten av Jonna Berggren

Tomten och hans renar på vers

Recension: Natten före julafton av Clement C Moore

Kärleksförklaring till det lilla barnet

Recension: Aldrig har jag sett av Lena Sjöberg

Vem dansar i norrskenet?

Recension: Där norrskenet dansar av Jenny Sjödin

Utmärkt, men alltför kort spökhistoria

Recension: Nattskräck av Magnus Nordin

Lättläst x 4

Recension: Zenobia av Morten Dürr

Underbara bilder i mystisk skola

Recension: Mystiska skolan. Spöksången av Katarina Genar

Mamma fyller år

Recension: Konrad och kalaset av Åsa Mendel-Hartvig

Trubbel i sagoskogen

Recension: Sagan om den underbara familjen Kanin och Farbror Elände av Jonna Björnstjerna

Vänder inte kappan efter vinden

Recension: Ellen, dellen- av Maria Gripe

Smart och dramatiskt i Asptjärns nya bok

Recension: Wursten och veganen av Åsa Asptjärn

Interaktiv bilderbok med fordon

Recension: Hitta olikheterna : Snabba fordon av Violet Peto

Tidlös vänskapsskildring

Recension: Nattpappan av Maria Gripe

Talmannens hämnd

Recension: Talmannens hämnd av Martin Widmark , Petter Lidbeck

Försynt om utanförskap

Recension: Sahar som inte syns av Anna Platt

Tragikomiskt och skruvat

Recension: Tvillingarna Thornthwaites olycksaliga återkomst av Gareth P. Jones

Somrig rysare att avnjuta med glass en solig dag på stranden

Recension: Fyr 137 av Ingelin Angerborn

En oerhört fin spökhistoria om vänskap

Recension: Spökflickan av Katarina Genar

Högt tempo i Elsie Petréns nya deckare

Recension: Döden i Skuggmyra av Elsie Petrén

Rolig anarkism för barn

Recension: Vår megastora fuskbyggda trädkoja med 65 våningar av Andy Griffiths

Sympatiskt om barndomens känslor

Recension: Bruno 3000. Klubben av Åsa Anderberg Strollo

Ingenting är omöjligt i fantasin

Recension: Bättre än världens bästa bok av Jonas Karner
Glansholms Bokhandel & Antikvariat
Kundtjänst, vardagar 9-16: 070-692 50 50
LitteraturMagazinet
Redaktör: Sandra Sandström
Ansvarig utgivare: Linus Glansholm
Teknik: Framkant Media AB
Annonsera:  Framkant Media AB