Det saknas en genusanalys av varför pojkar läser allt mindre - LitteraturMagazinet

 Artiklar 
Det saknas en genusanalys av varför pojkar läser allt mindre

Litteraturutredning får kritik av docenten Gunilla Molloy

Det saknas en genusanalys av varför pojkar läser allt mindre

Det är samhällets syn på manligt och kvinnligt som gör att pojkarna väljer bort läsningen. Det skriver docenten Gunilla Molloy i en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter.

Docenten Gunilla Molloy kritiserar den statliga Litteraturutredningen för dess analys om varför pojkar läser allt mindre. Hon skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter (8 april 2013) att det inte är skolans fel att pojkarnas läsförståelse minskar – utan hela samhällets.

Gunilla Molloy anser att det är fel att skylla många pojkars ointresse av att läsa på skolan. Frågan borde i stället analyseras ur ett samhällsperspektiv där en genusanalys borde vara det centrala.

Hon påpekar att en viktig faktor till pojkars minskade läsförståelse helt enkelt är att det anses omanligt att läsa skönlitteratur i vårt samhälle – och om inte män läser böcker kommer inte deras söner att göra det heller.

Gunilla Molloy skriver:

"I klassrummets genusimpregnerade kontext kan vi hela tiden se hur handlingar laddas med genusbärande markörer; att sitta bredvid en flicka (feminint), att läsa skönlitteratur (feminint), att samtala om skönlitteratur (feminint) att skriva om skönlitteratur (feminint), att ta avstånd från det feminina (manligt)."

Hon tycker att Litteraturutredningen, och andra som pratar om hur pojkar ska förmås att läsa, borde ändra perspektiv och i fortsättningen diskutera pojkars läsmotstånd utifrån ett samhällsperspektiv.

"Då kan vi konstatera att många män, i sin gestaltning av manlighet, bland annat gör det genom att inte läsa skönlitteratur."

Att inte läsa böcker gör i förlängningen att pojkar och män blir "förlorare i det moderna kunskapssamhället" eftersom läsning av skönlitteratur påverkar vår förmåga att förstå andra människor, menar debattören.

Sju punkter för att få pojkar att läsa!

LitteraturMagazinet Debatt: Sju punkter för att få pojkar att läsa!

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

LitteraturMagazinet debatt: Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Intressant debatt - Vad tror du? 

Denna artikel har fått mängder av intressanta kommentarer, se nedan. Delta i debatten genom att svara på inlägg och säg vad du tycker!


Profil: Hanna Modigh Glansholm

8 april 2013
 

Anmäl textfel

Kommentar av AV

Jojo, Molloy har köpt Hirdmans förklaringar om att "göra man/kvinna" och skyller skolans tillkortakommande på pojkar och pappor. Om vi skulle ta att göra en riktig genusanalys istället för den sedvanliga "man bashing" man ser.

1. Pojkar läser texter de gillar. Tillbaka med "pojkiga" böcker i skolan om fotboll, teknik etc.

2. Pojkar gillar ofta tävlingsmomentet. Sätt upp en lässtege och för statistik över lästa sidor.

3. Pojkar behöver tydligare förväntningar. Lite läsläxa varje dag med förälders signering.

4. Vidga begreppet bra litteratur bortom skönlitteratur.

Se där, genast fyra sätt att smutsa ner skolans händer efter att Molloy tvått dem. Fast då måste man ju anpassa skolan efter pojkar istället för att skylla på pojkars "antipluggkultur".

14 april 2013
Kommentar av Thure

En artikel skriven av kvinnor för kvinnor som varken verkar ha förmågan eller viljan att förstå killar. Som alltid när genusideologer sätter igång. Jag kan faktiskt inte fatta hur man kan ge genusideologer detta utrymme hela tiden. Trovärdigheten är lika hög som en kreationists, mest verkar de fika efter nya anslag.

Skönlitteratur är inte så viktigt. Det är en form av äldre underhållning bland en mängd andra medier. Barnen lär sig att uttrycka sig på facebook, i chattar i bloggar mm. Med levande riktiga människor med levande riktiga tankar. Sättet att kommunicera och ta till sig information och utveckla sig förändras. Varför är det så skrämmande?

Mina barn läser väldigt lite skönlitteratur men de pratar två till tre språk och kommunicerar med andra barn över hela världen. Vad ska de med skönlitteratur till annat än som underhållning. Det är bättre att ha manualläsning i skolan än klassisk litteratur därför att vi behöver fler naturvetare än humanister.

12 april 2013
Kommentar av MA

Fy fan för en värld som styrs av naturvetare. Rasbiologi och atombomber. Humanismen erbjuder ett samvete och en kritik som världen behöver. Är det verkligen nödvändigt att välja mellan naturvetare och humanister? Finns det inte plats för alla? Du bör också bli medveten om att larmrapporter som rör pojkars läsning även rör facklitteratur - killar blir allt mindre förmögna att ta till sig längre texter oavsett form. Andelen killar inom högre studier blir allt färre, även inom de naturvetenskapliga disciplinerna. Att tro att det inte har något att göra med genusstrukturer är naivt på gränsen till enfald. Och du, att uttrycka sig på på "facebook, i chattar i bloggar" är INTE likvärdigt med att tillgodogöra sig en skönlitterär eller teknisk text på 400-500 sidor, inte heller är det samma sak som att byta tankar med "riktiga människor med levande riktiga tankar".

7 maj 2014
Skriv svar
Kommentar av Svenne

Sen, angående varför killar gör så mycket sämre ifrån sig i skolan. Mitt recept till hur man får killarna att anstränga sig lite mer ser ut så här:

1) Mer auktoritativa lärare

2) Mer tävlingsmoment

Det här är två saker som man medvetet försökt få bort ur utbildningen, men jag tror alltså att det inverkat negativt på killarnas skolresultat.

12 april 2013
Osignerad kommentar

det är nog helt rätt.

14 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Svenne

Jag har läst rätt mycket för mina tre pojkar (nu tonåringar och uppåt) och både jag och min fru är läsande människor. Jag har därför blivit förvånad över vilken uppförsbacke det har varit att få dem att läsa själva. Endast den äldste läser för nöjes skull och inte heller han läser i tillnärmelsevis lika mycket som jag gjorde i hans ålder.

Jag upplever det inte som att de tycker läsning är tjejigt eller töntigt. De tycker bara inte att det är kul nog. Den enda tydliga orsak jag kan hitta är att det är så mycket lättare att få sina fantasikickar och sin kunskapstörst släckt via internet och dataspel. Skolan försöker så gott den kan - de har minst lika mycket läsning som jag hade på min tid - men utan den bokslukarperiod som de flesta i min generation gick igenom så får man inte upp läshastigheten. Läsningen går trögt, boken gör motstånd och det hela upplevs som tråkigt.

12 april 2013
Kommentar av Rektor

Molloys forskning handlar om de som är unga just nu. Hon har efter gedigen forskning med bl.a. klassrumsbesök under ett års tid sett klara skillnader mellan pojkar och flickor. Efter att pojkarna knäckt läskoden händer något efter årskurs 1-2. Dagens lärare är väl införstådda med att litteratur ska passa individens intressen, ligga på rätt nivå, arbetar med förförståelse osv. Till detta kommer ett stort utbud av bra ny barn- och ungdomslitteratur. Trots detta ser Molloy, och alla vi övriga som arbetar i skolan, att alltför många pojkar har svårt för läsning. Läsning är inte intressant. Om inte läsningen fungerar får man svårigheter i många ämnen. Annan forskning visade 1984 att 74 % av föräldrarna läste dagligen för sina barn, dagens siffra är 35 %. Barn ägnar flera h/vecka åt fritidsaktiviteter. Läxor t.ex. lästräning prioriteras bort. Många föräldrar stöttar barnens idrottsutövning men inte läxläsning. Det finns goda exempel på skolor som satsat på manliga förebilder som läser t.ex. lokala idrottsmän,brandmän, storebror osv. Vilket lett till ökat intresse. ABF har ett projekt som heter "Läs för mig pappa" som syftar till att få män inom LO att läsa för sina barn. Läsning av texter, i böcker eller på Ipad, utvecklar empati, kritiskt tänkande och analysförmåga, d.v.s. det som krävs för de högsta betygen i årskurs 9.

11 april 2013
Kommentar av Mia

Jag tror inte heller att det är ett genusproblem. När jag och en kursare skrev vår magisteruppsats använde vi oss av intevjuer med barn och bland annat pratade vi om "samhällsbiblioteket". Det framkom att de flesta av respondenterna, oavsett kön, inte kände sig hemma på folkbiblioteket. Detta är varken skolans eller föräldrarnas fel! Något som jag och många andra lagt märke till under utbildningen är att det tycks råda ett visst revirvaktande mellan skol- och folkbibliotek. Vi hittade exempel i den litteratur vi använde till uppsatsen att pedagoger i viss mån försöker styra folkbibliotekariernas jobb vid exempelvis bokprat,genom att mer eller mindre beordra dem att inte ta med en viss sorts böcker. För att åtminstone FÖRSÖKA lösa problemet krävs samarbet istället för "motarbete"!

11 april 2013
Kommentar av Besserwissern

Det är både fantasilöst och okunnigt att tro att föräldrar eller skolan har någon större inverkan på barns läsintresse. Ett barn har när det är tre/fyra år fått 75% av sina värderingar och kognitiva beredskap att möta livet. Resterande 25% kommer under uppväxten från alla och allt i det växande barnets omgivning. Att föräldrar och skola skulle ha någon avgörande betydelse för läsintresset när barnet börjar skolan är därför en grov överdrift och en "föräldrars och lärares önskedröm". Att börja läsa handlar om allmän nyfikenhet och den grundläggs under barnets första levnadsår.

11 april 2013
Kommentar av VerkligtFolk

Jag tror inte alls på det du säger. Själv älskar jag böcker, bl a skönlitteratur. Jag älskade att skaffa och läsa barnböcker högt för mina barn. Jag fortsatte med högläsning länge tills de kom i tonåren minst. Jag tror inte ett skvatt på att det har varit utan betydelse. Mina tre numera unga vuxna barn läser alla, min son inte mindre än sina systrar.

11 april 2013
Osignerad kommentar

Grattis! Men du, jag sa inte att det saknade betydelse att läsa för barnen, jag sa att om man inte grundlägger ett harmoniskt och nyfiket barn de första levnadsåren så ska man inte tro att det går att trolla fram lite senare i skolan. Så klart ska man läsa för sina barn!

11 april 2013
Kommentar av Bibliotekarie

Molloys poäng är inte att något ska "trollas fram" i skolan. Hela hennes poäng - som verkar ha gått rakt över huvudet på flesta kommentatörer här - är att det är ett samhällsproblem som är betydligt större än bara skolan, fast skolan är en manifestation av det samhällsproblemet.

7 maj 2014
Skriv svar
Kommentar av Andersson

Enligt skollagen har alla barn i svensk skola rätt att lära sig läsa, skriva och räkna. När barn inte kan få hjälp hemifrån, för att de exempelvis kommer från studieovana hem, ska skolan kompensera för detta. Detta är skolans skyldighet och kan INTE skyllas på (mans)samhället!

Tyvärr har många lärare lågt ställda förväntningar på barnen, och skolorna följer uppenbarligen inte upp tiotusentals barn, i huvudsak pojkar, som kommer efter. Satsa istället på aktivt och obligatoriskt läsande (tar del av berättelsen) redan i tidig ålder, och i en markant ökad omfattning. Öka även ämneskompetensen och den pedagogiska kompetensen i lärarkåren (genom fortbildning etc), där den tyvärr i alltför många fall brister. Och inte minst, förbättra den pedagogiska ledningen i våra skolor.

11 april 2013
Kommentar av Annica

Jag har fem pojkar och två flickor, alla utom en läser massor. Om det sen inte är skönlitteratur, det gör inte så mycket, bara de läser. En av sönerna läser väldigt mycket fakta böcker även på engelska, han är 12 år. Jag tycker som sagt att det spelar ingen roll vad de läser, bara de läser. Har barnen ett intresse av att läsa gör de det oavsett om pappa läser eller ej. Har barnen det minsta intresse för att läsa, då ska man som förälder se till att det intresset växer.

Sen kan jag ju förstå att många killar inte läser för de ska ju träna fotboll, hockey, tennis, gärna spela ett instrument, göra läxor, städa rum mm, när ska de ha tid med att läsa och framförallt ork? Jag ser ju bara på mina barns kompisar att flickorna har betydligt färre aktiviteter än pojkarna vilket säkert gör att de har både mer ork och tid till att läsa.

10 april 2013
Kommentar av Eva

Bekvämt att skylla allt på "männen" och "strukturerna". Jag tycker att det är skolans ansvar att examinera läsfärdigheten på ett könsneutralt sätt: välj även texter som tilltalar pojkarna.

10 april 2013
Kommentar av Ewa

Skolan examinerar inte läsfärdighet explicit och skolan är inte könsneutral, eftersom den är en del av samhället. Och även om vi skulle examinera läsfärdigheten - på vilket sätt menar du att den kommer öka läsandet hos killarna? Tro mig, vi anstränger oss för att hitta texter som tilltalar alla elever. Jag tycker det är lite väl bekvämt att skylla "allt" på att skolan inte tar sitt ansvar. Skolan är en samhällelig konstruktion och svarar på samhällets signaler. Varken mer eller mindre.

10 april 2013
Kommentar av Micha

Jag tycker att det är lite väl bekvämt att skylla allt på samhället och "strukturerna".

10 april 2013
Skriv svar
Osignerad kommentar

jag tror att det förhåller sig alldeles så som beskrivs ovan! Men vad göra?

10 april 2013
Kommentar av Kåkå

Jag tror att vi har nått vägs ände med "analyser". Nu krävs action. Det finns gott om forskning om pojkar och pojkars läsning så det är bara att sätta igång. Helst igår.

10 april 2013
Osignerad kommentar

Visst är det så! Skulle vilja lägga till ett par markörer "kunskap=feminint". "Vara tyst och lyda=Manligt/be a soldier". För det är det vi oftast ber pojkar om när de växer upp, vara tysta och lyda utan att ifrågasätta. Vill du veta nåt så gå till syrran, hon vet säkert.

10 april 2013
Kommentar av Peter Bergman

Litteraturen är en av många nycklar till kunskap och insikt. Dels om den värld vi lever i och det samhälle vi delar med våra medmänniskor. Läsningen ökar vår förmåga att relatera till händelser bortom oss själva oavsett om de är verkliga eller inte. Den kan stärka vår analytiska förmåga och ge oss verktygen till att ifrågasätta maktstrukturer. När vår kultur ser till att fler läser mindre skapar det ett större antal människor som saknar den kompetensen. Minskningen i läsning handlar inte bara om sämre läskunskap, utan också en sämre förmåga att vara delaktig i samhället och kulturen. Litteraturen är inte den enda nyckeln till den kompetensen men en kraftfull sådan, och när vissa människor exkluderas från läsningen genom rådande skeva könskultur lägger vi grunden för generationer av passiva medmänniskor som både saknar förmåga och intresse för delaktighet, medkänsla och kritiskt tänkande.

10 april 2013
Kommentar av Eva A

Genusanalys bör absolut göras i skolan- helst i varje klassrum under en längre tid, men inte isolerat till ett enda ämne. Den ojämna fördelningen av lärarens uppmärkshetsstid där pojkarna är överlägsna vinnare ...

Jag ser en fara i att lyfta fram enskilda delar när det gäller forskning av skolan, istället för att beakta den komplexitet som t.ex gruppdynamiken utgör, när så många människor nöts ihop på begränsad yta under lång tid... tycker en lågstadielärare med 30 års intresse o erfarenhet av genusfrågor...

10 april 2013
Kommentar av Ewa

Jag håller inte riktigt med dig om att pojkarna är vinnarna i just klassrummet, bara för att de får den mesta uppmärksamhetstiden. Trots allt är det flickorna som kliver ut ur klassrummet med de högsta betygen...

Däremot händer det något märkligt när dessa flickor och pojkar lämnar skolan (flickorna med de högsta betygen och pojkarna med de lägsta) - för trots denna betygsfördelning får pojkarna jobb med högre löner än flickorna.

Och frågan om gruppdynamik tänker jag inte bara kan härledas till den enskilda observationen att det kan bli problem när många människor ska befinna sig på en begränsad yta under lång tid. Det är väl ändå mer komplext än så? Gruppdynamiken i sig är ju följden av något annat, som skapar och påverkar den. Där hittar du maktstrukturer utifrån ett genusperspektiv som inte går att snacka bort, dessvärre... tycker en högstadielärare med 30 års intresse och erfarenhet av både genusfrågor och skola :)

10 april 2013
Kommentar av Andersson

Det är inte könsmaktstrukturer som ligger till grund för problemet, utan snarare tron på dem.

Det är inte sant att pojkar som misslyckas i skolan får inte jobb med högre löner än flickorna (vem får jobb ens som städare utan gymnasieutbildning?).

Det är just detta synsätt, att pojkarna klarar sig ju alltid, som har lett till denna katastrof. Pojkarna och deras familjer inbillar sig att de klarar sig i alla fall, och väljer istället att pusha döttrarna i familjen att plugga och skaffa sig en framtid.

Politikern, skolan och lärarna har i årtionden struntat i killarna, för att istället fokuserat på att få upp flickornas intresse för teknik etc. Detta för att det inte följer könsmaktsordningens logik.

11 april 2013
Kommentar av Andersson

Jag menade givetvis:

"Det är inte sant att pojkar som misslyckas i skolan får jobb med högre löner än flickorna (vem får jobb ens som städare utan gymnasieutbildning?)".

11 april 2013
Kommentar av AV

Eva A, det är inte pojkarna som får den mesta uppmärksamheten. Det är den lilla del som inte känner sig hemma i skolan och protesterar utagerande. I varje klass sitter flera tysta/blyga/flitiga pojkar som buntas ihop till "nu får ni pojkar vara lite tysta". Se dem.

14 april 2013
Skriv svar
Osignerad kommentar

Ja o så kan det bero också på att pojkar förväntas hålla på med teknik (data, appar..) o fysisk aktivitet (fotboll, ishockey..) o det tar så mkt tid att det inte därefter finns så mkt över för läsning.

10 april 2013
Osignerad kommentar

En sådan utmärkt analys. skrämmande men sann.Instämmer helt.

Mamma till pojke och terapeut

9 april 2013
Kommentar av Bokmamma

Att läsa skönlitteratur ökar ordförrådet och ett stort ordförråd ökar möjligheten att sätta ord på sina tankar. Att bara läsa om saker som intresserar en ger ett snävare ordförråd. En bra grund är högläsning för barn och att fortstätta läsa högt även när de börjar läsa själva. Eftersom det är lättare att acceptera att pojkar har svårt att sitta still är det också lättare att ge upp högläsningen. Vem har tålamod att läsa för någon som inte bryr sig? Jag har läst för min son medan han klättrat i repstegar, lekt med olika gubbar och hoppat omkring i sängen. Jag har läst böcker för honom som han inte velat höra. Många gånger har det kännts hopplöst, men ibland har han ställt en fråga eller kommit med en kommentar som visat att han ändå lyssnat och varit intresserad. Nu, som nioåring, sitter han gärna och läser samtidigt som han lyssnar på samma bok med hörlurar på. Var envisa och ta gärna hjälp av biblioteken när ni väljer böcker så kan ett ointresse bli ett intresse i alla fall.

9 april 2013
Kommentar av KalleBlomqvist.com

Jag har nog läst ungefär 30 skönlitterära böcker i hela mitt femtioåriga liv. Någon gång om året försöker jag läsa en ny bok, men tröttnar efter första kapitlet. De flesta böcker är för tråkiga! Varför skulle det vara "finare" eller "bättre" att läsa skönlitteratur än att ta del av andra media? Kunskaper, fantasi, idéer, tankar och mer kan man få sig till livs på många fler sätt. När jag var ung gillade jag att lyssna på radioteater, och har alltid haft högsta betyg i svenska trots att jag inte läste romaner. Vi är olika. Vi är individer. Stimulera gärna barns läsande, men betänk att alla inte är skapta för läsning. Jag blev bra i engelska först när jag började köpa engelskspråkiga tidningar som handlade om mina intressen: Film och data. Zlatans bok fick många fotbollsintresserade pojkar att läsa. Ansträng er att hitta böcker som stimulerar barnens INTRESSE. Annars är det ofta meningslöst. Lika meningslösa som alla tråkiga böcker ;-)

8 april 2013
Osignerad kommentar

Kan bara säga att ju mindre man läser desto svarare blir att finna böcker intressanta.

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Kåkå

... och jo, jag skulle vilja påstå att den absolut största delen av problemet ligger på skolan.

8 april 2013
Kommentar av Utan tvivel blir man inte klok

Jamenvisst och det är skolans fel att ungar har valy fel föräldrar också !

9 april 2013
Kommentar av Kåkå

Man väljer inte sina föräldrar. Därför måste skolan ha kunskaperna och resurserna för att kompensera när förutsättningarna inte finns hemifrån.

9 april 2013
Kommentar av Mjc

Skolan är en offentligt institution!Har politikerna som hanterar de resurserna som skolan får, inte något ansvar?

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Doktorn

Omanligt? Det var det dummaste jag hört. Om man slutade att acceptera att pojkarna far omkring och stojar så skulle de kanske lära sig att sitta still och läsa. Jag propagerar inte för barnaga eller andra dumheter men det finns en temdens till att acceptera mer bus och trams från pojkar.

8 april 2013
Kommentar av Mjc

Men det där är ju en del av de strukturerna som Molloy skriver om!

9 april 2013
Kommentar av AV

"Pojkarna" springer inte omkring, vissa pojkar gör det. 30 min rörelse löser mer än Molloys "genusanalyser".

14 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Calle

Det tråkigast i hennes artikel är ju att slutsatsen nästan blev att skolan är det inget fel på utan männen som inte läser. Jag skulle säga att problemet är att det finns för få män i skolan. De kvinnliga lärarna har inte en susning om hur det är att vara pojke och hur man motiverar pojkar.

8 april 2013
Kommentar av Mjc

Hur vet du att kvinnliga lärarna inte har en susning om hur man motiverar killarna till läsning? Har du som far och man gått med gott exempel? Har du krävt att dina politiker att du tar sitt ansvar för läraryrket så att det blir attraktiva till både män och kvinnor?

9 april 2013
Kommentar av Calle

Bara som erfarenhet av att själv ha varit pojke i skolan. Många av de kvinnliga lärare jag hade var ofta oförstående och missgynnande mot oss pojkar.Inte alltid medvetet förstås men de hade, har jag insett nu, flickan som idealelev. Jag läser mycket skönlitteratur så förebild kan jag säga mig vara. När det gäller politiker så begränsar sig det till inlägg på politiska bloggar.

10 april 2013
Kommentar av LH

Tror också att ett grundläggande fel i skolan idag är den kompakta kvinnliga världen och därmed kvinnliga ideal och värderingar som följer av detta. Det blir snedvridet. Skolan borde vara mer jämställd helt enkelt! Ungefär lika många män som kvinnor skulle nog skapa ett annat klimat än dag.

14 april 2013
Kommentar av Några iakttagelser

Detta är intressant! Så kallade kvinnliga värden som många betraktar vara texter med relationer som huvudtema t ex? Nationella proven innehåller mycket av detta: att kunna förstå mellan raderna varför människor känner på vissa sätt. En del människor förstår aldrig detta finlir och hamnar genast fel i svaren.

Vi kan titta lite på skönlitterära böcker för tonåringar, många av dem handlar om relationer och inte mycket annat. Många killar brukar gilla böcker som är mer rakt på inte så mycket känslobeskrivningar, tyvärr skrivs det inte mycket i den stilen. Letar ständigt efter böcker som jag vet att många "typiska killar" gillar. Men det är fult att påstå att många killar gillar andra böcker än vad tjejer gör. Skulle vilja påstå att flertalet av den litteratur som ges ut idag, även fantasy, riktas mot flickor. (är det för att det är mer lönsamt, killböcker säljer dåligt?).

På vår skola har vi inte längre många "bokmalar" kvar, varken pojkar eller flickor. De flesta har inte tid eller lust. En bok tar lång tid att ta sig igenom. Det är roligare att hålla på med mobilen.

Vi lever i en värld som har förändrats fort. för inte så länge sedan satt familjen och tittade på några tv program tillsammans varje dag. Man pratade med varandra om olika ämnen, fick ett gemensamt språk. En ung person idag har ett mycket litet ordförråd, för de pratar mest med varandra. Många unga sitter frågande inför de flesta ord i so och no böckerna. men de säger ingenting, för de har blivit vana vid att inte förstå och frågar man så riskerar man att verka dum. Denna förändring har kommit fort, på de senare ca fem åren. Lite smygande, för olika grupper.

Vi lärare får inte ta något för givet när det gäller läsförståelse: det är bara att diskutera allt så man är säker på att alla förstår och hänger med.

Jag tycker att läsningen är grunden till läsförståelse, men vi behöver mer litteratur som är anpassad efter de nya förutsättningarna. Läshastigheten måste ökas och det är bara träning som kan hjälpa detta.

17 mars 2014
Skriv svar
Osignerad kommentar

Kan inte se varför det skulle behövas mer forskning? Gunilla Moloy redovisar ju alla svaren i artikeln.

8 april 2013
Kommentar av KMT67

Jag måste säga att jag aldrig ens reflekterat över att detta med läsning skulle vara könsrelaterat. Jag är man, uppvuxen på 70-talet och har i hela mitt liv läst mer än de flesta. Aldrig att någon sagt att det skulle vara "tjejigt" att läsa. Detsamma gäller mina numera vuxna barn.

8 april 2013
Osignerad kommentar

Ja, ja. För den som bara har en hammare ser alla problem ut som spikar.

8 april 2013
Kommentar av axel100@hotmail.se

... - Be Regeringen tillförordna en Utredning i frågan.

8 april 2013
Kommentar av UtslutFröken

Jag, en verksam gymnasielärare - på ett av stadnes yrkesförberedande skolor - sedan sju år har bara på denna korta tid hunnit märka en rejält sjunkande lästrend bland ungdomarna. Då flertalet av mina elever är killar har jag förstås inte mycket att jämföra med. Men att mobiler och datorer.... och tv, slagit ut läsandet är jag tveklöst övertygad om.

Under en lektion kan jag, utan att överdriva säkert tjugo gånger, be eleverna lägga undan sina mobiler och fokusera det vi sysslar med - framförallt läsa och skriva. Jag känner en alltmer eskalerande maktlöshet över denna situation. En maktlöshet parad med frustration när jag senast i dag suttit i möte med upprörda föräldrar som undrar varför deras son har en lång radda med rester. Jag har nästan helt beslutat mig för att lämna yrket då jag sakta men säkert knäcks av att inte räcka till. Jag vill inte vakna på nätterna och skriva ner saker jag kommer på just då som min trötta hjärna inte förmått minnas under dagen.

"-Läsa, varför ska vi göra det?! det är ju skiiittråkigt! Och svenska kan vi ju redan."

Att matas med detta dag ut och dag in i kombination med den kamp mot teknologin som jag aldrig kommer att vinna gör att jag ger upp. Jag orkar inte längre.

Låt vårt samhälles kunskapsnivåer sjunka och fördummandet breda ut sig. Eller...??

8 april 2013
Kommentar av Tomas

Japp, de ytterst lätta stimulanserna kommer före de som kräver ett uns av förberedelse.

Att inte få ta mobilerna ifrån ungarna i skolan var det dummaste någon någonsin kommit på.

8 april 2013
Osignerad kommentar

I vår skola (lågstadiet) får barnen ha mobiler, men de ska vara stängda under lektionerna. Det fungerar utmärkt.

8 april 2013
Kommentar av KalleBlomqvist.com

Låter väldigt frustrerande. Ingen lätt situation! Har ingen lösning, men det BORDE gå att få dina elever läsintresserade, eller "kommunikationsintresserade", med rätt verktyg. Strunta i bokformatet. Strunta i papper. Det finns kanske bloggar och e-böcker som killarna är intresserade av och som de kan läsa i sina mobiler? Eller som de kan agera, kommunicera med och skriva tillsammans ("crowdsourca") ? Vi är bara i början av denna nya revolution av skriftspråket!

9 april 2013
Kommentar av UtslutFröken

Hedonist - javisst! Jag ska också anamma den enklaste vägen. Lika bra liksom...

Tack för replik medmänniskor - och KÄMPA med smågrynen du lågstadielärare. Det är ni som lägger grunden.

10 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Nika

Igår när jag åkte tunnelbana såg jag tre unga män läsa böcker på tåget. Jag blev förvånad, och sen förvånad över att jag blev förvånad.

Jag läste en undersökning om högläsningsvanor hos föräldrar, minns inga siffror, men minskningen var förfärande, referensen var 80-talet. Jag tror det har den mest avgörande betydelsen. Det är så mycket lättare att låta ungen leka med sin Ipad vid sänggåendet än att ta sig tiden att läsa.

Minns när jag läste svenska2- kursen på lärarutbildningen att vi förmanades att inte tro att invandrare hade samma gonattsagevanor som svenskar. Tycks förlegat nu. Men klart är att ungar i plugget älskar högläsningsstunderna. Tyvärr leder ju inte det till något dokumenterbart så högläsningen sätts på undantag i många klassrum. Det är ju inte "riktig undervisning"...

8 april 2013
Kommentar av Airam

Är det läraren eller någon elev, som får läsa högt. Om det inte är det senare kanske det kan bidra till engagemang?

8 april 2013
Kommentar av l

Att be eleven läsa högt anses väl kränkande idag !!

14 april 2013
Skriv svar
Kommentar av J.

Har det gjorts någon ordentlig forskning som visar att det faktiskt är som så att samhällets genuskodade förväntningar styr pojkarnas val eller är det helt enkelt ett löst grundat antagande från Molloys sida? Andra tänkbara faktorer är ju också de undersökningar som visar att ständig uppkoppling via smartphones etc urlakar vår förmåga till att hålla koncentration en längre tid, vilket i allra högsta grad skulle kunna påverka läsförmågan.

Blott alltför mycket av genusforskningen verkar baseras på teorier som är fullständigt otestbara, där man helt enkelt konstaterar det svar man vill ha utan ordentligt forskningsunderlag och svaret blir oundvikligen varenda gång: Patriarkatet.

Därmed inte sagt att det inte finns bra genusforskning, men mycket av den förefaller svagt uppbyggt och ovillig att ta sig an sina frågor med ett öppet sinne. Ibland KAN det ju vara något annat än patriarkatet som varit framme...

8 april 2013
Kommentar av BS

KAN det vara så ...? Ja, kanske, om man förmår att ta av sig genusglasögonen. Men det kanske inte går hem i umgängeskretsen eller bland kolleger.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Anne Eriksson
Allt färre föräldrar läser för sina barn!
10 april 2013
Kommentar av Sofia Recksén
Det kan ligga något i Molloys påstående om att synen på vad som är manligt och kvinnligt är orsaken till att pojkar läser allt mindre och sämre. Det anses antagligen inte coolt att läsa i en viss ålder, dvs ca 13-19. Kanske ses det som tråkigt och onödigt eller som ett tvång. Dock tror jag att bilden är mer komplicerad än så, det kan finnas fler faktorer inblandade som bl a surfande, chattande och tids - och energikrävande fritidsaktiviteter. En del kan ha svårt att läsa och känner inte lockade att läsa av den anledningen.
10 april 2013
Kommentar av Malin Backsell
De flesta unga människor, både pojkar och flickor, läser för lite. Det är oroande, då samhället ställer stora krav på läsförståelse i många sammanhang. Vi i skolan måste naturligtvis ta vårt ansvar och erbjuda goda läsupplevelser, genom att presentera läsning på olika sätt, olika typer av litteratur osv. Tyvärr har vi lite att konkurrera med, då samhället i övrigt erbjuder så många andra förströelser. Men vi kan i alla fall bidra med vår bit, vilket jag upplever att de flesta som jobbar i skolan verkligen prioriterar:)
10 april 2013
Osignerad kommentar

Håller med dig fullständigt! :)

17 mars 2014
Skriv svar
Kommentar av Göran Årnell
Det här en en world-wild företeelse, tyvärr.
10 april 2013
Kommentar av Andrejs Ozolins
Jag har inte läst alla 158 kommentarerna, men vill bara påminna om att både Hitler och Stalin, m fl framträdande ledare har varit exceptionella läsare, bildade och kunniga. Inga slutsatser av enstaka personer, men denna observation är väl lika mycket värd som de andra?
10 april 2013
Kommentar av Ulf Christian Edlund
Det moderna kunskaps samhället i detta sammanhang har två yttringar. Förståelse för vår egen art, män / kvinnor , killar/ tjejer, och samspelet.Inressesfären skiljer sig mellan handjur och hondjur även om vi råkar vara Homo Sapiens. Vad som är intressant och förmågan att entuasmiera den så kallade vilse förda/e är upp till föräldrar och en god pedagogik i skolan.
10 april 2013
Kommentar av Katarina Hegardt
Tre söner och alla läser mycket. Har varit med i Bokklubb i 17 år och mycket få böcker skrivs av män och om/för killar. Till slut tröttnar killarna på att läsa om tjejers intriger/hästar mm. Viktigt att fånga intressen för alla. Datorerna går före men på sommarställen har aldrig tillgång till internet funnits. Då kommer böckerna fram och slukas. Alla även vi vuxna behöver logga ur i bland.
10 april 2013
Kommentar av Arthur Ross
Jep, det blir inte bra.
10 april 2013
Kommentar av Per-Arne Wisén
Jag tror att skönlitteratur lär oss vad empati är för något, och så var det för mig. När jag var 18 år läste jag Olle Hedbergs roman Får jag be om räkningen. Den känsla jag då fick var att en person blev väldigt illa behandlad, att jag for illa av det och tyckte att den som åsamkade lidandet handlade enbart till sin egen fördel. Flera decennier efteråt kom jag att tänka på romanen igen och förstod då, att det var då, som 18-åring jag verkligen förstod och lärde mig empati.
10 april 2013
Kommentar av Christian Swedberg
Detta har ingenting med "kön" i egentlig mening att göra. Det jag läste som barn var serietidningar, Bert och Sune samt mycket facklitteratur eftersom min lärare i mellanstadiet lyckades odla ett intresse för ämnet historia. I högstadiet var det inte intressant. Efter skolan var det träning och tjejer som gällde, i gymnasiet upptäckte jag J.R.R. Tolkien och Frank G Bengtsson som fick fart på läsandet igen. Det var dock inte förrän i de tidiga 20 som intresset kom i gång på allvar, även på andra språk - framförallt tyska. I dag har jag ett eget bibliotek. Det har med intressen att göra och beror väldigt mycket på vad du har för lärare. Mina lärare i svenska tyckte vi skulle läsa sådant som de var intresserade av eller tyckte vi borde läsa. Resultatet blev att jag gjorde det för ett betyg men fick ingen behållning av litteratur jag fann ointressant. I mitt fall var det andra ämnen, som historia, som närde intresset.
10 april 2013
Kommentar av Erika Gelotte
Det saknar inte alla dagens lärare, nej!
10 april 2013
Kommentar av Sigge Andersson
Moa Martinsson är knappast tjejlitteratur. Mor gifter sig är något av det bästa svensk autodidakt proletärlitteratur har att bjuda. Lika lite är Ivar Lo-Johansson manslitteratur. Givetvis borde bägge läsas i skolan. Liksom Strindberg, Moberg, Lagerlöf, Myrdal, Nexö, Dagerman och annat i vår litteraturskatt och klassiker som Voltaire, Rousseau, Homeros, Cervantes, Defoe, Kollontaj... Problemet är nog snarare att dagens lärare saknar klassisk bildning, och insikt om hur viktig litteraturen är för identitet, sammanhang och referensramar.
10 april 2013
Kommentar av Catharina Frank
Har läst artikeln tidigare, och tycker det ligger mycket i vad man säger. Har två killbarnbarn, som visserligen läser skönlitteratur , men de ägnar sig mer åt spel, trots att just deras pappa läser rätt mycket. Andra faktorer kan naturligtvis också spela in, men det faktum att det i unga killars värld inte är coolt att läsa, har tyvärr en avgörande betydelse.
10 april 2013
Kommentar av Kerstin Kjellström
Gissningsvis skönlitteratur.Den läsningen ger ovärderlig livskunskap.
10 april 2013
Kommentar av Ola Johnsson
Behövs ingen analys! Dataspel har tagit över bokläsarrollen! Utarmande visst men det behövs väl ingen djupare utredning för att förstå det!....
10 april 2013
Kommentar av Ann Gistedt
Grabbar läser visst. Kansk behövs det bara en skolbibliotekarie som fixar önskade böcker åt dom !!!!
10 april 2013
Kommentar av Thomas Sandstedt
Läser mindre av vadå??
10 april 2013
Kommentar av Eva Nordstrom Fuchs
läs killar,om det så är Stephen King.....
10 april 2013
Kommentar av Gun Lindblad
Idag läser mina 2 pojkar allt och supermycket, det beställs böcker som inte kommit ut på svenska än, det önskas nya böcker av författare jag aldrig höt talas om.... och den intressanta diskussionen kan fortsätta runt köksbordet, det finns alltid något att tala om i vår familj.
10 april 2013
Kommentar av Gun Lindblad
Det handlar väl om hur mycket tid föräldrarna ägnar åt sina barn, hur många lustfyllda, roliga, fantasieggande berättelser man läser för dom i tidig ålder. Inte bara sagor utan också faktaböcker kan vara intressant för pojkar. Jag har själv 2 pojkar som jag och min man läste för varje kväll, var vi än var så var det en del av kvällsritualen, det var också så att det pratades om vad vi läst och varför saker hände i berättelserna. Runt köksbordet i sandlådan, ja överallt kunde vi komma på saker som skett i böckerna och jämföra med det som hände just nu...Vi läste också på engelska, även facktidskrifter i ämnen dom ville veta mer om, det var supersvåra ord som måste förklaras och slås upp... allt.
10 april 2013
Kommentar av Ove Eliasson
Äh jag vet inte, tycker det mest skrivs deckare och självbiografier. Känner att jag saknar Hjortfot, Bill och Ben, och Bill-böckerna.
10 april 2013
Kommentar av Gudrun L Johansson
Har aldrig läst något så korkat i hela mitt livet.......som Gunilla Molloy skriver och det är väl en himla tur att det fortfarande finns strukturer kvar i samhället där män får vara män och tjejer får var tjejer..eftersom män nu är födda män, thank you God, I love män, och jag kan bara informera om att alla dom män (väldigt många) både kan mer och läser mer än dom tjejer jag känner, med vissa undantag.........heja män kom igen
10 april 2013
Kommentar av Freddy

Svammel. Statistik grundar sig inte på dina personliga erfarenheter, om du trodde det.

13 mars 2014
Skriv svar
Kommentar av Johan Blomgren
Vet inte om hon vet det men det finns ju faktiskt något som heter Internet nu för tiden och att man kan läsa böcker och allt där istället, så när man tror att folk sitter och "arbetar" eller "spelar" så kan man ju faktiskt sitta och läsa en bok eller liknande på sin Dator / Surfplatta
10 april 2013
Kommentar av Anna Krieger
Dags att införa litteraturlista i skolorna. Eleverna skall läsa ett antal böcker enligt listan eller byta ut vissa mot sådana de hellre vill läsa, bara antalet blir detsamma. Hjälpte min generations pojkar. Även om de gnällde över vissa böcker, lärde de sig att läsa och söka sig till litteratur.
10 april 2013
Kommentar av Åsa Skillius
Sorgligt eftersom icke-läsarna missar så mycket. Men: om man mäter framgång i livet i form av månadslön är förmågan att förstå andra människor underordnad. Snarare en belastning.
10 april 2013
Kommentar av Marie-Louise Johansson
Jag var orolig över min son och grammatiken när han började med den. Han läste aldrig några böcker..Han hade jättelätt för grammatiken och läste hur mycket böcker som helst när han blev i 20-25 års åldern..Allt har sin tid, intressena varierar under åldrarna.
10 april 2013
Kommentar av Helena Ottosson
Ja det stämmer, spännande att se hur det utvecklas..
10 april 2013
Kommentar av Claes Friberg
Det kan verka som om boken alltid har funnits, men det är värt att påminna sig att det fanns ett liv före romankonsten. Det är inte heller säkert att boken tryckt på papper kommer att vara den primära källan till läsning. En bok är en inbjudan till att känna och förstå vad det är att vara människa, en känsla som även förmedlas av filmer, musik och – datorspel. En fråga som kan ställas är hur genusteoretikerna ställer sig till HEN's läsande.... mao ett viktat genomsnittsläsande eller förhållningssätt till omvärlden... i alla informationsbärare *s*.
10 april 2013
Kommentar av Helena Ottosson
Ja det gör ho.Frågan är: Läser unga och vi överlag mindre skönlitteratur och varför. Vi är förebilder och vi lever i ett klass samhälle!
10 april 2013
Kommentar av Margareta Ros
Instämmer
10 april 2013
Kommentar av Kjell Strandberg
Hon lägger skulden på induviden.
10 april 2013
Kommentar av Helen Amborn
Jag säger det igen. Lyft litteraturläsning till något som gör den ständigt nödvändigt och viktigt för alla. Du som anställer personal, ha med frågan: Vad läser du just nu? Detta öppnar för roliga samtal!
10 april 2013
Kommentar av Petra Grönlund
Och ingen har bokhyllor längre! Bra för mig. Man kan få dem gratis mumera. Min boksamling växer hela tiden.
10 april 2013
Kommentar av Gudrun Eriksson
Och vilken dålig svenka som skrivs i tidningarna även på TV
10 april 2013
Kommentar av Evy-Ann Eriksson
Hoppas att inteläsarna får klart för sig vad dom för missar,glöm inte att barn gör inte som man säger utan som man GÖR.
10 april 2013
Kommentar av Patrick Johnsson
Om det är samhällets syn på manligt o kvinnligt som gör att pojkar läser allt mindre. Då ansågs det alltså manligare att läsa förr..?
10 april 2013
Kommentar av Annika Lundkvist
Många i skolåldern ser läsningen som ett nödvändigt ont, och inte sällan finner de att de böcker som läraren väljer inte är så särskilt intressanta (självklart med vissa undantag). Det är för mig dock ganska svårt att tänka mig att inte alla åtminstone kan hitta en bok de tycker om. Det finns ju trots allt så många. Jag har fastnat för fantasy (för övrigt en grovt underskattad genre som ytterst sällan får utrymme i undervisningen trots att den är väldigt utvecklande), men smaken är som baken. Alla är olika.
10 april 2013
Kommentar av Philip Nilsson
Fler och fler tjejer läser ju också mindre än förut, det börjar ju bli så att det är en minoritet som läser böcker. Vidare kan ju den nya generationen inte relatera till den gamla.
10 april 2013
Kommentar av Gull-britt Strand
Utan böcker vore livet tomt.
10 april 2013
Kommentar av Berit Rönnbäck
Bra att du förekom mig. jAG HÅLLER helt med artikeln. Lärare väljer alla sorters böcker till sina elever anser jag och många föräldrar tycker att det är topen att skolan "tvingar" elever att läsa skönlitteratur. Tänk vilka nya världar som öppnar sig och så många nya tankar man får.
10 april 2013
Kommentar av Christina Hammarström
Varför är det samhällets syn på manligt och kvinnligt som är orsaken till att pojkarna väljer bort läsningen? Det är kanske för att majoriteten av lärarna är kvinnor och väljer böcker som flickor gillar. Min son tvingades traggla sig igenom boken "Mor gifter sig" i skolan och fann den så tråkig att han i stort sett slutade läsa böcker men fortsatte att läsa tidningar. Har klarat sig mycket bra ändå i livet.
10 april 2013
Kommentar av Ulla-Britt Bolin

Vad var din inställning till lärarens bokval? Höllviken med honom eller läraren?

9 april 2013
Kommentar av Sara Holmgren

Din kommentar är ett bra exempel på samhällets skeva könsnormer. Skulle det vara så hemskt för en pojke att läsa klassiker av kvinnliga författare? Slutade han att läsa efter Moa Martinsson så kanske det var för att du tycker att det är en tjejbok?

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Gunnel Råsander
Läsförståelse är otroligt viktigt....
9 april 2013
Kommentar av Thomas Niva
Kanske på tiden att samhället börjar ändra sig effter mäniskan och inte tvärt om. Vi är ej stöpta efter samma form vad jag vet och kan förstå. Och så länge vi tror det så kommer det att uppstå problem, ta bara ett exempel som problematiken med adhd som är så "vanligt" i dag, vad beror det på? Kan det vara så att samhället skapar just adhd med sina prestations krav och glömmer att vi är individer och inte främst just av olika kön. Jag tror och då är det bara mina fantasier har ej några belägg på något annat än egna erfarenheter på det jag skriver här:) att allt är exakt som det ska vara det hör som till i evolitionen, och inte förän samhället kan förstå att allt ej går ut på att läsa och värdesättas med system som betyg mm och så länge som samhället kämpar med att ha det på ett sådant sätt så kommer det ju att finnas problem.. en mäniska måste ju vara bra och duga även om inte betygen inte är just som samhället tycker att dom bör vara. Nä skrota hela systemet och låt individen leva ut ist <3
9 april 2013
Kommentar av Mona Nylén
Läsförståelse är ju viktigt på flera sätt och att kunna sitt eget språk är inte dumt! Ser all denna särskrivning som gör att man knappast förstår vad folk vill ha sagt ibland och det är sorgligt när vuxna svenskar inte kan skilja på de och dem. Bara som ett exempel.....
9 april 2013
Kommentar av Magnus Olsson
Kunskapens källa är faktiskt inte enkom en bok.
9 april 2013
Kommentar av Marianne Söderlund
Att läsa böcker är viktigt för unga människor. Det är ingen `religiös tro´. Vad är det för samhälleliga värderingar som gör att pojkar väljer bort läsning? Vi lever i ett kunskapssamhälle och den som inte har kunskap eller insikter via bl a litteratur halkar definitivt efter.
9 april 2013
Kommentar av Kristian Lindahl
Pojkar och flickor läser överlag allt mindre. Det märks inte minst på hur illa många skriver nuförtiden. Stavning är en sak, för en del är ordblinda, men inte sällan är grammatiken fel, för att inte tala om meningsuppbyggnaden som många gånger är så tokig att man inte förstår vad som vill förmedlas. Den svenska flumskolan från 1970-talet har då skördat sina offer genom åren...
9 april 2013
Kommentar av Freddy

"Den svenska flumskolan från 1970-talet" utbildade elever med mycket högre resultat än den nuvarande skolan gör...

13 mars 2014
Skriv svar
Kommentar av Eva Åberg
Jo men finska pojkar är bättre än svenska pojkar på att läsa... Det handlar också om att komma över tröskeln o få upp hastigheten. Och det är inte alls nödvändigt att läsa att läsa romaner- men träna måste de .
9 april 2013
Kommentar av Elisabeth Wennö
Jag är läsare, litteraturvetare etc men jag har aldrig förstått denna i det närmaste religiösa tro på litteraturens förmåga att 'ge' både det ena och andra och avsaknaden av förståelse för att livet självt är fullt av samma utvecklingsmöjligheter som litteraturen påstås stå för. Låt bli att upphöja den till nåt mer än den är! Upp till bevis Molloy!
9 april 2013
Kommentar av KalleBlomqvist.com

Bra talat! Det kan bli folk även av oss "litteraturillaterata" - OK, jag erkänner: Jag älskar litteraturprofessorn Lars Gustafssons bok "Det sällsamma djuret från norr". Brukar läsa om den vartannat år när jag inte hittar någon annan bok som kommer ens i närheten av detta mästerverk :-)

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Berit Stålbäck
Det ligger mycket i detta.
9 april 2013
Kommentar av Ingrid Bergman
Fakta är att man tjänar mer på att spela på t ex V75 än om man läser en bok:) vore bättre att satsa på att kunna sånt
9 april 2013
Kommentar av Daniel Öhrqvist
Eller så beror det på att pojkar sitter och spelar spel hela dagarna och tappar sin förmåga att koncentrera sig på något som inte överöser dem med intryck var 1/10 sekund.
9 april 2013
Kommentar av Sanaa Nas
Jag håller med Gunilla, det är samhällets fel
9 april 2013
Kommentar av Ingrid Bergman
Herregud vilket liv för några böcker, har det verkl med det att göra? Jag har t ex inte läst många böcker alls fast jag är kvinna och jag är fattig. Killar har oftare bra betalt även om de torkar sej i arschlet med en romanform. De är smarta istället
9 april 2013
Kommentar av Maria C Otterbeck
For noe sprøyt.
9 april 2013
Kommentar av Julia Christina Eneroth
för att det e "töntigt" antagligen. söta pluggistjejer klarra sig undan lättare
9 april 2013
Kommentar av Kalle Blomqvist
Jag har nog läst ungefär 30 skönlitterära böcker i hela mitt femtioåriga liv. Någon gång om året försöker jag läsa en ny bok, men tröttnar efter första kapitlet. De flesta böcker är för tråkiga! Varför skulle det vara "finare" eller "bättre" att läsa skönlitteratur än att ta del av andra media? Kunskaper, fantasi, idéer, tankar och mer kan man få sig till livs på många fler sätt. När jag var ung gillade jag att lyssna på radioteater, och har alltid haft högsta betyg i svenska trots att jag inte läste romaner. Vi är olika. Vi är individer. Stimulera gärna barns läsande, men betänk att alla inte är skapta för läsning. Jag blev bra i engelska först när jag började köpa engelskspråkiga tidningar som handlade om mina intressen: Film och data. Zlatans bok fick många fotbollsintresserade pojkar att läsa. Ansträng er att hitta böcker som stimulerar barnens INTRESSE. Annars är det ofta meningslöst. Precis som alla tråkiga böcker ;-)
9 april 2013
Kommentar av Marie Odelberg
Det är ju din "gamla fröken"!
9 april 2013
Kommentar av Joachim Stenberg
@linda Svensson vilket neggo till rödstrumpa du verkar vara, om det nu besvärar dig att arbetande män i 40 års ålder i din bekantskapskrets inte läser i den utsträckning du anser vara piss i systemet jämställdhet och att män är sämre på relationer byt bekantskaps krets, jag är dock fullt övertygad att av de män du klankar ner på som inte öppnat en bok sen skoltiden, inte finner det intressant att ha kotterier kring relationsproblem, ett sätt är att lösa problemet genom att acceptera att det finns, bli nöjd på annat och gå vidare, sen den mesta litteratur som läses av kvinnor är snedvriden mansbild via kriminalromaner, nu ska jag inte klanka på dig utan anta en förebild och lära av dig så jag antar Gunvald Larsson personlighet och löser problem, det är ju så viktigt att vi män antar och lär oss via litteraturen.
8 april 2013
Kommentar av Helge Dan Mikael Sträng
Har med uppfostran att göra! Min far läste mycket, mina syskon och jag också! Lånade tidigt på skolbibblan! Pippi,Pelle Svanslös,Barna Hedenhös osv!
9 april 2013
Kommentar av Margareta Pettersson
Det ligger mycket i det.
9 april 2013
Kommentar av Clas Roslund
Ursäkta en manlig undersköterska med stort läsbehov men...hur fan orkar ni??!!
9 april 2013
Kommentar av Lena Hilmersson
Jag är säker på att tack vare att man tror sig kunna lära barn läsa och skriva med så lite arbete och så mycket lek som möjligt och bortser från att pojkar och flickor är olika och har generellt sett olika förmågor. Dagens skola är inte för pojkar eller flickor med liknande, av undervisningsmetoden skaffade inlärningsproblem.
9 april 2013
Kommentar av Linda Svensson
Män fostras för mkt till att förstå saker o händelser o i mkt mindre grad människor o beteenden. Dessutom minskar antalet män i skolan o i typiskt relationsinriktade vårdyrken finns mkt färre män. Systemet är piss när d gäller jämställdhet.
9 april 2013
Kommentar av Linda Svensson
Män fostras inte lika mkt i relationstänkande o förståelse. Och nej de flesta arbetarklassmän jag känner i 40-årsåldern har inte öppnat en bok sen skoltiden.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Men man lär sig att förstå andra människor även via beaktelser och en bra förmåga att förstå sig själv.
9 april 2013
Kommentar av Linda Svensson
Klart att det har med kön o fostran att göra. Hur många män läser för sina barn? Hur många förebilder o mediamän läser? Inte många o tjejer belönas o ses i sin läsning för de är lugna o skötsamma. Men allmänt har läsning minskat o i synnerhet för pojkar. Datorer o andra medier drar i uppmärksamheten.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Mina första böcker hade fina bilder och stora bokstäver, troligen var det som motiverade ett barn att börja läsa på min tid. Genetiskt inlagd.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Fast för mig läsningen handlar om kultur. Jag njöt av språket och historierna. Bättre än att umgåss med dumma.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Jag är inte övertigad att det har med kön att göra. Min pappa varit också förtjust i läsning. Många manliga författatare och poeter dessutom.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Tror att min son läser också mycket på skönlitteratur och pysslar, trots att han växer borta från mig i en annan familj.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Men det beror på individuella personligheten. Med min yngre bror var vi nästan samma generation och jag älskade mycket att läsa, men inte han. Han tyckte mera på dataspel, teknik och snaks.
9 april 2013
Kommentar av Tor Sandstrom
Jag minns inte riktigt vad man mätte, studieresultat, akademisk framgång eller något liknande i en undersökning som refereras i Freakonomics (Stephen Devitt), men resultatet korrelerar ganska svagt till många socioekonomiska indikatorer. Inte heller påverkas resultet särskilt stark av " program" som föräldrar gjort för att stimulera sina barn, flyttning till "bättre" områden, bättre skolor, sommarkurser och liknande. Men det finns en korrelation som är starkare än alla andra: hur många böcker finns i familjens bostad. Uppsatsen heter något i stil med "Your children's success depends not on what you do, but who you are".
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Böckerna kan lära barnen etik och respekt.
9 april 2013
Kommentar av Antoniya Andonova
Böckerna också uppfostrar, bygger ideér, om negativa egenskaperna hos princessor, fåfängan, omvärlden, utvecklar barnets livssyn. Min första bok i livet var Kungens nya klädder och det betyder mycket när barnet förstår iden av författaren när det läser dock ibland kan det bli kränkande om vissa områden skapar problem eller barnet har inte det rätt med sin uppväxt. Kan kännas nedtryckande i vissa fall. Dock läsning är alltid viktigt för att öka barnens intelligens och förståelse av omvärlden samt öka ordförrådet och tänkandet.
9 april 2013
Kommentar av Eva Arén
Tror det finns många andra sätt än litteraturen att lära sig förstå andra människor. Känns lite för intellektuellt. Om man ska lära sig överleva ibland måste man kunna förstå och läsa av andra människor.
9 april 2013
Kommentar av Henrik Lindström
Håller med Fredrik Melin. Tror det är när man talar om det eller skriver artiklar som säger att det skulle vara omanligt att läsa som någon börjar fundera på om det skulle vara könsrelaterat. Egentligen har det väl med våra bildnings och samhällsideal att göra. Visa på goda föredömen som läser och att läsning, bildning och litteratur är något viktigt.
9 april 2013
Kommentar av Lena Löfgren
Det är klart att man kan/ska anpassa böckernas innehåll efter pojkar/flickor. Hade förmånen att lyssna till Aidan Chambers för några år sedan och han pratade om just det. Det handlar ju om referenser och vad man identifierar sig med. På bibblan finns ALLT. Det är bara att gå dit :-)
9 april 2013
Kommentar av Rolf Nyström
Det kan också vara en klassfråga Eva detta mede läsning! Finns det böcker hemma läser även grabbar böcker! Så har det varit för mig och min släkt och många av mina manliga vänner.
9 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen

Jag skulle vilja påstå att socioekonomiska faktorer spelar större roll än kön - egentligen. Om bara fler genrer och fler sätt att läsa tillåts att falla inom definitionerna kommer detta även att innebära att fler kommer att läsa.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Ulrika Jansson
Köpte böcker med Norge och Bellmanhistorier till den läsvägrande sonen då han var i låg / mellanstadieåldern. Då läste han och skrattade:)
9 april 2013
Kommentar av Lena Wikner
Ord är så viktiga. Vi måste läsa tillsammans och tala om olika ords betydelse för att få elever som förstår vad de läser och kan läsa mellan raderna. Läsförståelse ger empati med andra människor och andra sätt att leva.
9 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Det finns tre faktorer som påverkar barns och ungdomars läsning och skolprestationer: läsande (och i övrigt socioekonomiskt välmående) föräldrar, engagerade och närvarande lärare samt engagerade och närvarande skolbibliotekarier. Gärna i kombination med mycket högläsning, mycket bokprat samt mycket aktivt och *ROLIGT* arbete kring böcker, läsning och litteratur.
9 april 2013
Kommentar av Margareta Bjarke
Min upplevelse som gammal lärare är att alla elever stora, som små tycker om när man läser högt för dem. Stunder då man läser en bra bok och eleverna få samtala och reflektera är högtidsstunder. Kanske är sammanhanget när vi läser som är viktigt för barn och unga.
9 april 2013
Kommentar av Mia Törnqvist
Tur att mina barnbarn har fäder som läser...
9 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Lästips: "Differently Literate" av Elaine Millard och "Misreading Masculinity" av Thomas Newkirk.
9 april 2013
Kommentar av Anders Bergenfeldt
Dagens tekniska värld med datorer och spel ger snabb bekräftelse och snabba poäng vilket passar pojkar bra. Där finns också tävlandet som en del i det hela som även det passar pojkar. Skolan befolkas av kvinnor med kvinnors språk och hela deras uppfattning av världen. Pojkar gillar att tävla. Skolans kvinnor är inte så mycket för det, att tävla. Vi , ja jag är lärare jag med , var 6 mars med i Worldmathsday, en global matematiktävling. Grabbarna slet som djur för att komma med på världsrakninglistan topp 100 och in på listan kom vi. Utan att mena något illa om varken kvinnliga lärare som är mycket ambitiösa och pedagogiska eller om våra ungdomsförfattare men jag tror att pojkar behöver lite " häftigare " innehåll i litteraturen för att vilja fånga den och göra den till sin. Men vi får aldrig ge upp i att göra pojkar till läsare de med.
9 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Pojkar/män har läst sämre/mindre än flickor/kvinnor i minst 40 år, så jag undrar varför larmet kommer först nu? Fredrik: Ja, läsning uppfattas generellt som en kvinnlig aktivitet och porträtteras även som en sådan.
9 april 2013
Kommentar av Britt-Marie Appelberg
Det har blivit mindre läsande generellt. Pojkar har läst mindre än flickor.
9 april 2013
Kommentar av Louisa Hopwood Goodheart
Kanske man ska vända på frågan. Varför läser flickor?
9 april 2013
Kommentar av Fredrik Melin
Stämmer detta fortfarande? Läste detta under början av min utbildning så grunderna till detta har ju några år på nacken (så tillvida att ingen har gjort en ny undersökning som hon baserar sin teori på). Jag undrar hur det faktiskt stämmer med att läsning upplevs vara en kvinnlig aktivitet idag och undrar om inte det har börjat ändras. Frågan är hur stor korrelationen är mellan att läsning upplevs vara något kvinnligt och därmed också att män tar avstånd från detta och att pojkar inte förväntas läsa eller uppskatta det i lika hög grad som tjejer, vi antar att de uppskattar det snabba (mycket dialog, få beskrivningar och händelserika böcker).
9 april 2013
Kommentar av Solveig Tuvesson
Äntligen ett vettigt inlägg i debatten. Men har man grundlagt läslustan i förskoleåren (därför borde dagis få tillgång till litterata pedagoger) så kommer den, åtminstone hos vissa, tillbaka när skolans docerande tystnat. Men upplevelsen: att krypa upp i en famn och höra en saga kopplar ihop läsningen med mys o värme o tillhörighet. Jag tror även detta är en klassfråga.
9 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Vad är en "bra" bok? Vem bestämmer det?
9 april 2013
Osignerad kommentar

Håller till fullo med dig Kåkå. Vem bestämmer det? Alla, skulle jag vijla säga. Eller ingen. Det ärläsaren som bestämmer vadf som är bra eller inte. Alltså en subjektiv bedömning.

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Mona Nylén
Min erfarenhet är att väldigt många män föredrar att läsa facklitteratur, som naturligtvis också ger kunskap. Att läsa "påhittade historier" tycker de är ointressant och bortkastad tid. Detta visar sig också i deras filmval, det ska vara action, krigsfilmer etc , handlar det om relationer blir de så uttråkade att de somnar. Jag vet att många kvinnor har samma uppfattning och erfarenhet som jag har. Till alla er som tänker komma med vilda protester - jag säger inte att alla män är sådana. Jag känner naturligtvis även män som inte detta stämmer in på, men det är inte många män man kan diskutera en bra bok med.
8 april 2013
Kommentar av Joakim Kruse
Jag trodde att interaktionen med andra människor påverkade vår förmåga att förstå andra människor? Där hade man fel får börja läsa mer!!
8 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen

Det gör det (och det är detta jag menar med att skönlitteraturen placeras på piedestal - den ses som det allena saliggörande eller som bättre/finare/viktigare än the real thing). Mötet med människor går ju även att kombinera med läsning (bokcirkel, bokprat, bok+ teater, etc. etc. etc.) så då slår man två flugor i en smäll.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Ewa Carlsson
Märkligt......fast rätt många män i vuxen ålder läser böcker...
8 april 2013
Kommentar av Deborah Sörensen
Jag tror att mycket beror på om tillgänglighet av litteratur i hemmet. Om förldrar läser är det ofta så att det blir naturligt att läsa böcker. I mitt hem fanns inte många böcker men det lästes tidningar och redan från 1:sta klass fanns skolbibliotek om än i liten skala.
8 april 2013
Kommentar av Stefan Hugestrand
Det tror jag också på, fantasy och verklighetskunnande är mkt bra kombination! Det enda jag inte är säker på är aversionen mot teknologiskt lek och spel! Många spel bygger på samma kläder, story, relationer, symboliken och även våld som de gamla sagorna! Symboliken och fantasyn förmedlas idag med nya medel! Så jag är inte orolig för det, det enda oroväckande kan vara att de som inte utvecklar studievana riskerar hamna i enklare jobb
8 april 2013
Kommentar av Birgitta Sandén
Man kan nog anta att mindre läsning bland pojkar redan fått genomslag,tex när det gäller högre utbildningar av olika slag. Dessutom - vilken effekt får mindre läsande på empatisk förmåga, fantasi ( behövs ju också inom naturvetenskaper, annars inga nyskapande teorier) språkbehandling. När en mor frågar Einstein hur hon kan hjälpa sin son att bli en ny Einstein,får hon svaret : "Läs sagor!" " "Mer?" "Läs fler sagor!"
8 april 2013
Kommentar av Christer Hansson
Kåkå och Hugestrand ni yrar ju bara, svänger er med en massa ord utan innehåll som Binett skriver lägg ner...
8 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Jag tror f.ö. att vi måste arbeta MED tekniken och datorspelen och inte MOT dem.
8 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
Och man kan inte få "historia och kännedom om [sitt] kulturella sammanhang" via facklitteratur, faktion, facktidskrifter etc? Och varför skulle facklitt vara sämre för språket än skönlitteratur? Jag har forskning att luta mig mot - vad har du själv?
8 april 2013
Osignerad kommentar

BRa svarat Kåjå! Det finns forskning bevisar att barn med lässvårigheter har lättare för att läsa faktalitteratur än skönlitteratur. Att man som vuxen och pedagog då hävdar att barn ska läsa "riktiga böcker" ärt bara trams! Hur ser en "riktig" bok ut? Vad är en"riktig" bok? Detta anser jag som bibliotekarie är att peta i barns läsning. Låt dem hållas!

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Stefan Hugestrand
Kerstin och gänget, denna diskussion bygger på antaganden på bas av era preferenser, knappast på forskningsrön! Jag ser bara retorik här men inga fakta! Därför gillar jag Kåkås agnostiska attityd
8 april 2013
Kommentar av Mia

Det finns mycket forskning gällande barns läsning. En undersökning från 1994är "Barnens tre bibliotek" av Wåhlin & Asplund Carlsson. De tre biblioteken är familjebiblioteket, kompisbiblioteket och samhällsbiblioteket. Läs den om du får tillfälle. Mycket intressant. Här ingick bland annat en grupppojkar i en fjärdeklass. Deras avsky för samhällsbiblioteket var djupt rotad. De läste gärna långserieböcker men ansåg att biblioteket bara erbjöd "stenåldersböcker" eller "såna där klassiker".

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Kerstin Berglund Wingård
Kåkå! Du har helt fel. Om killar endast läser fackböcker skaffar du visserligen kunskap om ett ex föremål. Utan historia och kännedom om ditt kulturella sammanhang hamnar du i ett vakuum. Läser du dessutom med svårighet, dör språket ut. Vem vill det i förlängningen?
8 april 2013
Kommentar av Stefan Hugestrand
Jag tror snarare på människans anpassningsbarhet till nya kommunikationsmedel! Lek, spel, läsning mm visst ger de grunder till inlevelse/empati, svårt dock att lita på vårt tyckande kring de nya generationerna när de brukar verktyg som vår generation har tillverkat och köpt dem! Vi brukar måla fan på väggarna kring de flesta nya omständigheter vi inte känner igen oss i! Jag tror dock att människan hittar på nya processer, nya utmaningar/problem och nya lösningar!
8 april 2013
Kommentar av Andreas Binett
Lägg ner!
8 april 2013
Kommentar av OrdRika Skrivare
Jag läste att vi läser allt mindre i Sverige och slutsatsen där var att det beror på alla datorspel/ipads/mobiler/tvspel där man på ett enkelt sätt kan kasta sig in i en ny värld. I en bok tar det längre tid och med ett spel kan man göra det tillsammans.... Förståeligt, men sorgligt...
8 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
1. Läsande föräldrar ger läsande barn och för pojkarna är en läsande pappa särskilt viktigt. 2. Pojkar läser gärna andra genrer än flickor, t.ex. SF och fantasy, och i större utsträckning facklitteratur så vi måste vidga definitionen av "läsning" och sluta placera skönlitteraturen på piedestal. Våra definitioner påverkar vad vi anser vara läsning och *tada* pojkar blir icke-läsare. 3. Skolan premierar tyst, kontemplativt läsande och har en smal definition av läsning och litteratur - fram för bredare definitioner och roligare lässtunder: högläsning, läsning och bokprat i små grupper och pyssel och teater i samband med läsning skulle kunna gynna pojkar. 4. Sluta pekpinna i barns och ungdomars läsval. 5. Ställ inte krav på barn och ungdomar som du inte kan leva upp till själv. 6. Tjata inte. 7. Ja, läsning är bra i sig självt och har ett stort egenvärde men för barn och ungdomar måste man förklara och de nöjer sig inte med att man ska göra något bara för att göra något.
8 april 2013
Kommentar av Natalie Duvkrans
Det enda som hjälper är nog att dra ur datorsladden och tvinga dem att läsa. Föräldrarna har största påverkan. De mesar och curlar.
8 april 2013
Osignerad kommentar

Intressant påståenden och teori. Så du menar på fullt allvar att läsning på dator inte är läsning då.

9 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Ninni Malmstedt
Kanske kan e-boken locka???
8 april 2013
Kommentar av Lilian Bengtsson
Visst påverkar läsandet av skönlitteratur vår förmåga att förstå andra människor, dettror jag absolut!
8 april 2013
Kommentar av Ken Hansen
Det enda minne jag har av att bli läst för som barn var hos min mormor när hon läste sina egna handskrivna äventyr för mig och min bror.
8 april 2013
Kommentar av Jakob Sverker
Det hela handlar om status. Jag läste högt för mina barn varenda kväll så länge de var beredda att lyssna (12-13 år) och under den perioden läste de också böcker själva. Sedan blir kompisarna viktigare och läsa skönlitteratur har ingen status bland tonårspojkar, helt enkelt. Varför är det så? Förmodligen för att de som skapar trenderna för ungdomar inte ser något kommersiellt värde i skönlitteratur, samt att vi läsande (och skrivande) pappor inte riktigt vet hur vi ska fortsätta vara föredömen på området. Och Ken, våra litterära möten kommer att bli enastående, när de nu blir av ;-)
8 april 2013
Kommentar av Marie Rafting
kan pojkar läsa??
8 april 2013
Kommentar av Veronica Holm
det är alltför många som inte inser hur viktigt det är att LÄSA !!!
8 april 2013
Kommentar av Rosemarie Levinsson
Pappor som läser får läsande barn!
8 april 2013
Kommentar av Saffran Rohm
Väldigt många som kommenterar och skyller på spel och liknande. Läste män mer förr eller är detta bara gammal kunskap i "nu förpackning"? Sen bara för att män läser mindre har jag svårt att se atg unga tjejer skulle läsa MER då de är exakt lika lockade av den teknik vi har som killarna. Sen måste vi ju se till att anpassa läsningen efter yngre generationer, dvs det Lena är inne på. Man måste inte läsa "de stora inbundna klassikerna" utan varför inte Snabba Cash på kindle för att väcka ett intresse för det skrivna ordet? Förlägg läsningen till de ungas arena om nu ett litteraturintresse är av vikt.
8 april 2013
Kommentar av Magnus Aronson

Jag vet inte, Saffran.

16 april 2018
Skriv svar
Kommentar av Torsten Daun
Alla har tid. Dessutom skadar det inte om man köper en bok då och då och har hemma. Visst kan det vara så att inte alla har råd att ha massor av böcker hemma, men någon enstaka att komplettera bibliotekslånen med finns det nog råd till.
8 april 2013
Kommentar av Ulrika Bergman
I ett marknadsliberalt samhälle har man inte tid för nöjesläsning..
8 april 2013
Kommentar av Anneli Nilsson
Jag läste varje dag för min son. Idag är han snart 25 år och har fortsatt läsa böcker. Det känns toppen då jag själv alltid läst väldigt mycket sedan unga år.
8 april 2013
Kommentar av Lena Löfgren
Enligt min erfarenhet älskar alla barn och tonåringar högläsning på i klass oavsett om de är vana att läsa det hemma el inte. Förhoppningsvis inspirerar det till att låna egen bok *skolbibliotek är så bra* Jag tror inte lärare idag är så mossiga. En serietidning kan vara lika så bra eller varför inte läsa dagens tidning eller en mopedblaska! Fast jag ser heller inget fel i att få ta del av klassiker. Att i skolan få chansen att läsa om Robinson Crusoes äventyr kan väl inte vara fel?? :-) måste ju gälla pojkar OCH flickor.
8 april 2013
Kommentar av Carita Maldenvall
Jag läste för mina barn vid frukostbordet även när de gick i skolan. Var för de inte skulle bråka! Men blev en bra sak. De längtade till nästa avsnitt. Läste tex Suneböckerna.
8 april 2013
Kommentar av Dana Roman Blomster
@ Carita Maldenvall: Sverige har massor med bibliotek så det är bara att låna om man inte har råd att köpa egna böcker. Ingen behöver äga en endaste bok. :))
8 april 2013
Kommentar av Ingrid Nylander
Har samma erfarenhet som Molloy.. Befarar att bristen på högläsning för barn kan vara en bidragande faktor. Ofta händer det att högläsningen upphör när barnet lärt sig läsa själv. Men då fattas mycket i läsförmågan som ger mening åt högläsandet. Sedan tror jag också att spel och datorer ändrar läsvanor. Framtiden får väl utvisa åt vilket håll, men kompensera de "inlärning" av förståelse till andra och annat tror jag inte går med komprimerade texter.
8 april 2013
Kommentar av Torsten Daun
Det kommer Susanne. Vi läste timtals varje kväll under många år för våra tre (ibland fyra). Det har gett frukt nu när de är kring 30 år gamla.
8 april 2013
Kommentar av Susanne Håkansson
Jag läste böcker för min son varje dag under hans uppväxt... Idag är han 17 och nekar att läsa..,
8 april 2013
Kommentar av Kåkå Olsen
... min uppsats kommer helt rätt i tiden, tror jag.
8 april 2013
Kommentar av Måna N Berger
Curt, nej tyvärr inte, jag slutade skolan efter sjuan i dåtidens folkskola. Önskar jag hade fått traggla lite klassisk bildning, men icke! ;)
8 april 2013
Kommentar av Sten Rönnberg
Det är en av de pågående katastroferna i Sverige f n att allt färre kan läsa bra böcker på 500 sidor eller mer. Våra hjärnor håller på att torka till av oanvändning till läsning som involverar hela hjärnan som god skönlitteratur gör. Värst drabbade är just vad som sägs här: Unga män!
8 april 2013
Kommentar av Carita Maldenvall
Det är synd om barn som ej har böcker hemma. Men hur göra? Mitt barnbarn som är 2 älskar böcker. Har en plan att lära honom läsa tidigt. Han berättar själv boken för oss redan.
8 april 2013
Kommentar av Helen Amborn
Klok och viktig tanke som Molloy har där. Det borde vara en självklar fråga att ställa till alla som får chansen att gå på en arbetsintervju, Vad läser du just nu?
8 april 2013
Kommentar av Torsten Daun
Samhällets värderingar? Var finns föräldrarna och deras ansvar?
8 april 2013
Kommentar av Måna N Berger

samhällets värdringar inbegriper föräldrarna och föräldraansvaret. "Samhället" är inget abstrakt högre väsen, det är vi.

8 april 2013
Kommentar av Torsten Daun

jag reagerade på vad som sades in artikeln.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Curt Dahl
Latinska verser rockar fett, de blir nästan dansanta. Romaren och mannen Catullus var den romerska poesins oborstade elegant, fjärran kompromissande medelvägar och mytologisk bling-bling. Personangrepp, underliv och överjag - skabröst helt enkelt. Han vände de gamla tiderna ryggen, icke för mer tragglades han en gång i tiden svenska skolans högre latinklasser enligt bekanta 40-talister. Nå´t du råkat på, Måna ;-)
8 april 2013
Kommentar av Estelle Domeij
Och ändå är det övervikt på manliga förfatare?
8 april 2013
Osignerad kommentar

Fel. Det är finns kvinliga författare men det är manliga förläggare som bestämmer vad som publiceras...

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Måna N Berger
Jag vet inte, när jag var barn fanns inte den teknik som är självklar för unga idag, den fanns knappt när jag var småbarnsförälder heller, så därför var det boken som blev öppningen in till fantasin, magin och kunskapen. Nu finns andra vägar och de behöver inte vara sämre, men boken har ändå, tycker jag, ett omistligt värde för tänkande och utvecklande av en skapande fantasi.
8 april 2013
Kommentar av Jesper Tillberg
viktig text, med det sagt så är det extra kul att just killar gillar böckerna jag skriver
8 april 2013
Kommentar av Pia

Härligt att höra!

8 april 2013
Kommentar av Annimoure

Följdfrågan, Jesper Tillberg, är då "Hur kommer det sig att just DU, valde att både läsa böcker och senare även skriva böcker. Detta trots att du är både pojke och gått i skolan och alltså enligt ovanstående teori helt skulle känna dig feminiserad". :-) Kanske ska vi inte fråga oss varför somliga pojkar INTE läser och skriver utan snarare fråga oss varför somliga GÖR DET! Där kanske en del av svaret på denna brinnande fråga finns.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Christian Unge
Tid. Det tar mer tid att läsa för sina barn än sätta en iPad i deras famn. Upp till föräldrar att ta sig tid. Inga genvägar. Ansvaret vårt. Enkelt. Och svårt.
8 april 2013
Kommentar av Thomas F

Verkligen! Det är otroligt mycket svårare att motivera ett barn att läsa, en att sitta med ett datorspel. Ställer jättemycket högre krav på handledning och uppföljning. Ett datorspel eller tv:n sköter är så fantastiskt mycket lättillgängligare.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Curt Dahl
Litteraturen har många nivåer och många zoner, även gråzoner, till och med erogena zoner, borde svensklärarskrået inse. Och att det som var stort, samtida, i går är bortglömt i dag. Hur många, ens bildade människor, läser s k klassiker idag mer än för att de måste vara ”up to date”? Tidens vindar slipar av det mest genom århundradena. Ska kidsen läsa sånt…?
8 april 2013
Kommentar av Natalie Duvkrans
Det verkar ha något att göra med att även synen på kunskap förändras. Det är inte längre trendigt att ha mycket kunskap utan lönernas storlek är kopplade till något annat än kunskap i vårt samhälle och detta har väl grabbarna insett.
8 april 2013
Kommentar av Alexander Sanchez
Jag frågar mig: varför en genusanalys av frågeställningen? Kommer fler unga pojkar att läsa tack vare en genusanalys? Knappast.
8 april 2013
Kommentar av Måna N Berger

Nej, inte av en analys i sig, men kanske om den kan leda till något vettigt.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Måna N Berger
Fortfarande tror jag på högläsning för de minsta som en väg in i litteraturens värld. Det kan nog inte vara någon hit för skoltrötta tonåringar att matas med 1800-talsromantik om inte intresset väckts långt tidigare.
8 april 2013
Kommentar av Sanna ag

Håller helt med Måns!!

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Curt Dahl
Jag satte min sista fot på KomVux 1980, och vad jag förstått på mina tre, nu unga vuxna (barn,) är svensklärarna lika bra att dränka bokintresset då som nu. Friskar det till i klassrummet blir det ”Döda poeters sällskap” en lektion, sedan rullar det på som vanligt igen nästa timme med någon sövande analys av något romantiskt verk på rim från 1800-talet.
8 april 2013
Kommentar av Anna Carlberg
Ändå är det så många barn- och ungdomsböcker som handlar om just pojkar. Utan att ha något på fötterna alls känns det som om 90% av dem handlar om pojkar men att det kanske har blivit lite bättre under senare år. Själv körde jag med mutor (mutor och hot är det enda barn förstår har jag hört haha) 50 kr för varje läst bok blev snart en mindre förmögenhet. När det blir för lätt kan man höja ribban - skriv en recension!
8 april 2013
Kommentar av Mattias Leivinger
Ja, någon genusanalys verkar ju inte saknas precis. Analyserna haglar ju. Däremot, om vi väljer att se detta som ett problem, saknas konkreta förslag på vad som kan göras. Jag läser som attans och läser högt för min son. Ska se om jag kan hålla det så, och därmed lägga ett litet strå till stacken. Böcker lär ut fantasi och empati, men det finns det väl annat som gör också.
8 april 2013
Kommentar av Måna N Berger
Varför är det övervägande medelålders kvinnor som deltar i bokcirklar, besöker konstutställningar, går teatern osv? Vad gör ungdomar, framför allt pojkar, istället? Och varför? Kulturen, i varje fall "kulturkonsumtionen" tycks skiktad enligt en köns- och åldersuppdelning. För när vi kommer till utövarna kan jag inte se samma avgränsning.
8 april 2013
Kommentar av Ulrika Fåhraeus
Mobilerna är mycket roligare än böcker tycker många män i åldrarna 7 och uppåt.
8 april 2013
Kommentar av Christina Nina Nordlander
Det är föräldraansvar att se till att barnen får hjälp hemma med läsförståelsen. Stäng av mediastörningarna. Läs för barnen och gör dem nyfikna.
8 april 2013
Kommentar av S

Helt sant Christina,

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Mats Johan Söderlind
De existentiella värdena marginaliseras alltmer i vår kultur, och män kanske i högre grad än kvinnor styrs av normen om identifiering med kontroll, konkurrens, makt och status. Hur är det med läsning av fack-/kurslitteratur, förresten?
8 april 2013
Kommentar av Ulrika Fåhraeus
De spelar ju spel numera. Så fort de har en öppen liten stund spelar de spel, vare sig de är hemma, väntar på en flygplats eller liknande.
8 april 2013
Kommentar av Hanna Elisabeth Refsum
har veldig mye med hva man gjør hjemme å gjøre , tror jeg. og høytlesning for barna !
8 april 2013
Kommentar av Cajsa Malmstedt
viktigt att läsa för små pojkar....berättelser som fängslar dem och gör att bokintresset vaknar!!!
8 april 2013
Kommentar av Bibie Höglund Hewrén
Viktigt med tid för egen läsning i skolan på lektionstid!
8 april 2013
Kommentar av Ken Hansen
Då får vi se hur våra litterära möten kommer bli, Jakob Sverker :-)
8 april 2013
Kommentar av Ann-Marie Larsson
Ja det är sant. Och varför är det nästan bara kvinnor som har bokcirklar och bokdiskussioner? Det skulle bli intressantare om fler män deltog i dessa.
8 april 2013
Kommentar av Annmari Nyzell
dom läser ju sms hela tiden
8 april 2013
Kommentar av Lisbeth Falkman
Frågan är vad pojkarna väljer att göra istället för att läsa...
8 april 2013
Osignerad kommentar

DET är en intressant fråga. Kanske de precis som förr, leker "cojbojs", cyklar, spelar spel, åker skateboard, idrottar osv?

Till och med jag som är en 47 årig kvinnlig bokmal har tappat koncentrationen på "tegelstenar" pga att det tar för lång tid. Kortas stausuppdateringar är lättare att läsa och då är det nog ingen skillnad på killar eller tjejer.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Bitte Sundin
Och ännu mer sällan en pappa som sitter och läser skönlitteratur tillsammans med sonen!
8 april 2013
Kommentar av Ingela Almqvist

Min man ägnade en halvtimme varje kväll i 9-10 år åt att läsa för sonen, bl.a. många klassiker. Nu är sonen 13 och en bokslukare av gigantiska mått. Jag har fullt sjå att fixa fram bra böcker till honom.

8 april 2013
Skriv svar
Kommentar av Ewa Klingberg
Varför? Kanske för att det inte finns böcker som tilltalar mannen tillräckligt. Men jag känner män som läser otroligt mycket, så då borde det finnas böcker för alla. Intressant.
8 april 2013
Kommentar av Ulla Lamm
Helt riktigt, sällan man ser en kille sitta och läsa en bok.
8 april 2013
litteraturmagazinet.article_165313.comments
 LitteraturMagazinet debatt 
Sju punkter för att få pojkar att läsa!

Debatten om barns läsning

Sju punkter för att få pojkar att läsa!

Barn gör som deras föräldrar gör! För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv." Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet.

– Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon och slår ett slag för att omvärdera vad pojkar underförstått "bör" läsa.

Kanske går det lika bra med facklitteratur och serier?

Läs hennes sju-punkts-program för att få pojkar att läsa.

Läs mer ...

Johan Unenge efterlyser mer engagemang i barns läsning

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Det är dags för alla föräldrar att börja engagera sig lika mycket i sina barns lästräning som i deras idrottsträning. Det tycker författaren och läsambassadören Johan Unenge. "Om samma engagemang som man kan finna runt idrottsarenor fanns i läsning skulle läslusten inte ha halverats på fem år som medierådet redogjorde för nyligen. Det är dags för alla föräldrar att stretcha och gå in och röra runt i barnens bokhyllor."

Läs mer ...
 Relaterade artiklar 

SCB:s kurva pekar neråt

Allt färre män läser böcker

Män läser allt mindre. Minst läser pojkar och unga män i ålder 16-24 år. Bara 12,7 procent i den åldergruppen ägnar sig åt bokläsning varje vecka.

Läs mer ...
 Intervjuer 
Hur många bokcirklar läser om Maj just nu, Kristina Sandberg?

Äntligen fredag!

Hur många bokcirklar läser om Maj just nu, Kristina Sandberg?

Okej, folk läste om hemmafrun i Örnsköldsvik även innan den sista boken i trilogin om Maj fick Augustpriset i november 2014. Men nu verkar läsarna ha gått wild and crazy. Alla tre böckerna ligger just nu på försäljningstoppen.

– Det är jätteroligt att märka att de blir lästa, säger Kristina Sandberg

Läs mer ...
Vad betyder ett pris, Lotta Lundberg?

Äntligen fredag!

Vad betyder ett pris, Lotta Lundberg?

Hon belönades precis med Sveriges Radios romanpris för sin roman "Timme noll" som följer tre kvinnor som befinner sig i olika typer av kaoslägen och spänner över åren 1945 till nutid.

– Jag är oerhört glad för priset, säger hon på telefon från Berlin.

Läs mer ...

Äntligen fredag!

Varför ger ni ut Guantánamo-dagboken på svenska?

"Guantánamo diary" kom ut i USA i januari och släpps på svenska den 11 mars. Stefan Skog, förläggare på förlaget Norstedts, är den som har köpt in den omtalade dagboken inifrån Guantánamo-lägret skriven av fången Mohamedou Ould Slahi och människorättsaktivisten Larry Siems.

– Det är ett sensationellt vittnesmål, säger han.

Läs mer ...

Äntligen fredag!

Vad händer i oss när vi läser en bok, litteraturprofessorn?

Författaren och litteraturprofessorn Birgitta Holm har precis givit ut en essäsamling om upplevelsen av litteratur och annan konst – om vad som händer i oss när vi läser, lyssnar eller tittar på kulturella uttryck.

– Böcker förlöser vår livskraft, säger hon.

Läs mer ...

Äntligen fredag!

Hur var det att arbeta om Katitzi-böckerna?

Författaren och journalisten Lawen Mohtadi har jobbat om språket i barnböckerna om Katitzi tillsammans med Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica Ström.

– Jag läste böckerna först som vuxen och blev helt uppslukad, berättar hon.

Läs mer ...

Äntligen fredag!

Hur är det att översätta en Nobelpristagare?

Anna Säflund-Orstadius debuterade som översättare 1984 och har översatt en lång rad böcker från franska till svenska – nu senast Nobelpristagaren Patrick Modianos "Horisonten" som precis kommit ut. Vi undrar: Är det någon skillnad att översätta en roman skriven av en Nobelpristagare jämfört med böcker skrivna av andra författare?

Läs mer ...

Äntligen fredag!

Grattis till Katapultpriset, Agnes Gerner!

I veckan blev det klart vem som får årets Katapultpris – alltså Författarförbundets utmärkelse för årets bästa debut. Vinnare blev poeten Agnes Gerner som prisas för sin diktsamling "Skall". Grattis säger vi! Och frågar: Hur känns det?

Läs mer ...

Om LitteraturMagazinet

LitteraturMagazinet – Sveriges största litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Följ oss på Facebook, Twitter och prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Läs mer om LitteraturMagazinet

Recensioner barnböcker

Lyckan att vara ett bokbarn

Recension: Bokbarnet av Sam Winston

Lagom spännande sommarlovsbok

Recension: Balthasar Bruns detektivbyrå. Mysteriet med den försvunna katten av I. V. Steinman

Siri, vanlig men ovanlig

Recension: Siri, rymlingen och smugglargropen av Katarina de Verdier

Finstämt om drömmarnas kraft

Recension: När vi blundar av Lotta Olsson

Bland ilska och andra känslor

Recension: Varför är mamman arg? av Kristina Murray-Brodin

Färgglada fakta

Recension: På jobbet : Byggaren av Ando Twin

Spänning och humor i klassiskt fantasyäventyr

Recension: Mörkret över Aerwiar : Wingfeather Bok ett av Andrew Peterson

Bullbak, en barn- och vuxensak!

Recension: Vi bakar bullar av Sarah Vegna

Portalfantasy på hal is

Recension: Isporten. Mörkt vatten av Jonna Berggren

Tomten och hans renar på vers

Recension: Natten före julafton av Clement C Moore

Kärleksförklaring till det lilla barnet

Recension: Aldrig har jag sett av Lena Sjöberg

Vem dansar i norrskenet?

Recension: Där norrskenet dansar av Jenny Sjödin

Utmärkt, men alltför kort spökhistoria

Recension: Nattskräck av Magnus Nordin

Lättläst x 4

Recension: Zenobia av Morten Dürr

Underbara bilder i mystisk skola

Recension: Mystiska skolan. Spöksången av Katarina Genar

Mamma fyller år

Recension: Konrad och kalaset av Åsa Mendel-Hartvig

Trubbel i sagoskogen

Recension: Sagan om den underbara familjen Kanin och Farbror Elände av Jonna Björnstjerna

Vänder inte kappan efter vinden

Recension: Ellen, dellen- av Maria Gripe

Smart och dramatiskt i Asptjärns nya bok

Recension: Wursten och veganen av Åsa Asptjärn

Interaktiv bilderbok med fordon

Recension: Hitta olikheterna : Snabba fordon av Violet Peto

Tidlös vänskapsskildring

Recension: Nattpappan av Maria Gripe

Talmannens hämnd

Recension: Talmannens hämnd av Martin Widmark , Petter Lidbeck

Försynt om utanförskap

Recension: Sahar som inte syns av Anna Platt

Tragikomiskt och skruvat

Recension: Tvillingarna Thornthwaites olycksaliga återkomst av Gareth P. Jones

Somrig rysare att avnjuta med glass en solig dag på stranden

Recension: Fyr 137 av Ingelin Angerborn

En oerhört fin spökhistoria om vänskap

Recension: Spökflickan av Katarina Genar

Högt tempo i Elsie Petréns nya deckare

Recension: Döden i Skuggmyra av Elsie Petrén

Rolig anarkism för barn

Recension: Vår megastora fuskbyggda trädkoja med 65 våningar av Andy Griffiths

Sympatiskt om barndomens känslor

Recension: Bruno 3000. Klubben av Åsa Anderberg Strollo

Ingenting är omöjligt i fantasin

Recension: Bättre än världens bästa bok av Jonas Karner
Glansholms Bokhandel & Antikvariat
Kundtjänst, vardagar 9-16: 070-692 50 50
LitteraturMagazinet
Redaktör: Sandra Sandström
Ansvarig utgivare: Linus Glansholm
Teknik: Framkant Media AB
Annonsera:  Framkant Media AB